Eén op de vier jongeren heeft zichzelf ooit opzettelijk verwond

Print
Eén op de vier jongeren heeft zichzelf ooit opzettelijk verwond

Foto: Flip Franssen/Hollandse Hoogte

Eén op de vier Vlaamse en Nederlandse adolescenten zegt zichzelf ooit opzettelijk te hebben verwond. Dat blijkt uit een studie aan de KU Leuven bij 1.013 Vlaamse en Nederlandse jongeren tussen 12 en 19 jaar.

'Dit zijn alarmerende, maar geen uitzonderlijke cijfers. Internationaal zien we gelijkaardige resultaten', zegt psycholoog Glenn Kiekens. Zelfverwondend gedrag wordt onder meer gebruikt als een manier om met negatieve gevoelens of stress om te gaan, maar ook als middel om een gevoel van controle te ervaren, te ontsnappen aan eisen uit de sociale omgeving en aandacht te krijgen.

Het gedrag ontwikkelt zich voornamelijk tijdens de adolescentie. 'Het gedrag komt even vaak voor bij meisjes en jongens, maar de methoden verschillen wel: jongens gaan vaker over tot hoofdbonken, terwijl meisjes zichzelf meer snijden of krassen', zegt Kiekens.

Uit het onderzoek blijkt dat zelfverwondend gedrag het vaakst gehanteerd wordt als een manier om met negatieve gevoelens of stress om te gaan. 'Andere functieszijn een gevoel van controle krijgen, ontsnappen aan eisen uit de sociale omgeving en aandacht vragen. Zelfverwonding heeft op korte termijn dus positieve gevolgen: een manier van omgaan met stresserende gebeurtenissen. Op middellange termijn steken negatieve gevoelens als schaamte de kop op, waarna jongeren zichzelf dan mogelijks weer verwonden om met deze negatieve gevoelens om te gaan. Zo kan dit leiden tot een negatieve cyclus', aldus Kiekens.