Jeugdkerk: zand erover

Print
Peer - Vergeving zal niet het verleden veranderen maar het zal uw toekomst vergroten. Uit de titel van dit artikel zou je kunnen opmaken dat Jeugdkerk The Revolution er mee stopt maar niets is minder waar. Vol enthousiasme is de hele ploeg jeugdige medewerkers weer gestart voor het komende seizoen.

Het thema van 27 september was 'zand erover'. Of je nu jong bent of niet, of je nu gelovig bent of niet, vergeven is en blijft een moeilijk iets. En is vergeven ook automatisch vergeten? Spreekster van de avond Marina de Joode, onder andere als therapeute werkzaam bij Bethesda in Genk, sprak vanuit de ervaringen in haar praktijk over vergeven. Sommige van de trouwe bezoekers gaven achteraf te kennen dat ze dit de beste editie van de jeugdkerk vonden omdat het onderwerp zou nauw aansloot bij hun eigen leefwereld. Dit werd ook duidelijk door de mensen van het drama-team. Deze maal brachten ze geen vooraf ingestudeerd dramastuk maar drie van hen brachten een zeer persoonlijk getuigenis over vergeving in hun leven, chapeau.


En wie dacht dat jeugdkerk voorspelbaar zou worden na al die edities heeft het zeker mis. Deze keer hadden de jongelui een zandkunstenaar uitgenodigd. Zandkunst heeft nou niet bepaald een jeugdig imago maar ook dat beeld is bijgesteld sinds 27 september. Tijdens de toespraak van Marina de Joode was de zandkunstenaar aan ’t werk, een mooie ondersteuning van hetgeen er verteld werd. En als afsluiter van deze editie van de jeugdkerk was er een heuse “zandkunstbattle” tussen vader en zoon Boie uit Genk. Een 15 minuten durend spektakel dat zeer gewaardeerd werd door het publiek en het duffe imago van zandkunst voorgoed van tafel veegde. Woorden schieten tekort om dit te omschrijven en we hadden u graag naar Youtube verwezen om het daar zelf te bekijken, maar vanwege de auteursrechten op de gebruikte muziek kan dit helaas niet op YouTube gepubliceerd worden. Wat u wel kan terugvinden op bovengenoemde site is het overige deel van de editie van 27 september van Jeugdkerk The Revolution. Zeker het kijken waard.

 


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio