Vandenbroucke: ‘Klemtoon op lagere lonen bij loonlastenverlaging’

Print
Vandenbroucke: ‘Klemtoon op lagere lonen bij loonlastenverlaging’

Foto: BELGA

Voormalig SP.A-politicus en professor economie Frank Vandenbroucke pleit voor een lastenverlaging die de nadruk legt op de lagere lonen. Dat kan door het huidige systeem - een verlaging van 450 euro voor iedereen - te versterken. ‘Dat is supereenvoudig en legt de klemtoon op de lage lonen’, zo zei hij zondag in De Zevende Dag. Vandenbroucke vindt ook dat de toekomstige federale coalitie met de vakbonden moet blijven praten en dat de pensioenen gegarandeerd moeten blijven.

Frank Vandenbroucke dook de voorbije week opnieuw in het nieuws op door een interview van Freya Van den Bossche waarin ze zei met Vandenbroucke te willen praten over de vernieuwing van de partij. ‘Ik zal heel graag advies geven, met alle plezier en in alle bescheidenheid. Ik ben bekommerd over hoe het gaat met de linkerzijde’, zo zei hij zondag. Maar een terugkeer op het voorplan ziet hij niet zitten. ‘Ik wil vooral onafhankelijk, op een op waarheid gebaseerde manier iets zeggen over de sociale politiek. Mijn boodschap aan de SP.A of aan de werkgevers zal dezelfde zijn’, verduidelijkte hij nog.

De oud-minister staat achter het principe van een loonlastenverlaging, maar daarbij moet de nadruk liggen op de lagere lonen. Hij weet zich hiervoor gesterkt door internationale studies. ‘Ik begrijp het dogma niet van een lineaire vermindering. De werkgevers vergissen zich’, stelde Vandenbroucke. Hij is voorstander van een forfaitaire vermindering. Een versterking van het huidige systeem lijkt hem daarbij een goed plan. De toekomstige regering moet voor hem ook werken aan een breed draagvlak voor de hervorming die ze wil doorvoeren. Zo niet zal de hervorming door de volgende regering teniet gedaan worden. ‘Praat met de vakbonden. Je moet iets op tafel leggen waar de sociale partners mee kunnen instemmen’, luidde het.

Voor Vandenbroucke moeten de pensioenen gegarandeerd blijven. Hij stelde dat het pensioenplan van de expertencommissie een nieuwe methode aanreikt om de doelstelling te bereiken dat het gemiddelde pensioen een behoorlijk niveau heeft in vergelijking met het gemiddelde inkomen. Hij waarschuwde dat het rapport in zijn geheel moet genomen worden om de evenwichten te behouden. Daarbij zullen allerlei taboes moeten sneuvelen, maar dat moet evenwichtig gebeuren. Zo wees hij op de hervorming van de ambtenarenpensioenen of de verhoging van de pensioenbijdragen van de zelfstandigen.