Limburgse vrijwilligers in resultaatgerichte samenwerking

Print
Limburgse vrijwilligers in resultaatgerichte samenwerking

Foto: Aga Cholewa

Hasselt - Verenigingsleven is een remedie tegen onwetendheid, achterstand, sociale uitsluiting en armoede. In onze samenleving is er een grote nood aan brugorganisaties. Daarom wil de multiculturele federatie, Internationaal Comité het Limburgse middenveld versterken door een intern provinciaal bestuur van vrijwilligers te vormen. Het detecteren van regionale behoeften en het signaleren ervan naar het nationaal niveau is voornamelijk hun opdracht. De bestuurders zijn geëngageerde vrijwilligers die met hun persoonlijkheid, specialisatie en netwerk elkaar aanvullen en versterken. Resultaatgerichte samenwerking van het Limburgs Bestuur is fundamenteel.

Het Internationaal Comité (IC) is 25 jaar geleden in Limburg opgericht door een aantal enthousiaste vrijwilligers. Het IC richt zich op het ondersteunen van sociaal – culturele zelforganisaties. Daarnaast bouwt de federatie aan een solidaire en warme interculturele samenleving waar plaats is voor iedereen.

In tijden van de financiële en sociale crisis is er nood in Limburg om met het middenveld in dialoog te gaan. Het Limburgs Bestuur wil vooral reflecteren over de vier grote beleidsthema’s van het IC: onderwijs en opvoeding, werk, maatschappelijke participatie en leiderschap; en deze regionaal en lokaal verankeren. Door het Limburgs Bestuur op te richten creëert IC voor de vrijwilligers een omgeving waarbij de dialoog en de interactie met anderen centraal staan. Het Limburgs Bestuur wil de Limburgse verenigingen bijstaan door hen te adviseren en te informeren alsook een breed netwerk te creëren.

Het Limburgs Bestuur neemt bewust de rol op van belangenbehartiger van de etnisch – culturele minderheden. Lokale beleidsmakers beïnvloeden om verantwoorde keuzes te maken, is een cruciaal doel. De Limburgse context bekijken en bespreken in een platform om gedragen standpunten te vormen en tenslotte een visie te ontwikkelen, dat is de strategie.

Op 16 oktober om 19uur stelt het kersverse bestuur zijn visie en missie voor!
Adres: Mgr. Broekxplein 6 – 3500 Hasselt

Contactpersoon:
Luciano Ferro
Voorzitter Limburgs Bestuur IC
Tel.: 011/72 44 79
Gsm: 0488 71 14 76
e-mail: ferro@telenet.be


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio