Jouw handen kunnen levens redden!

Print
Tessenderlo - Op 16 oktober vindt de tweede editie van ‘Restart a heart day’ plaats. Op die dag willen de Belgische Reanimatieraad en de Belgische Cardiologische Liga mensen sensibiliseren over het risico op hartstilstand en het belang van reanimatieopleidingen.

In België krijgen jaarlijks ongeveer 10.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Snel en efficiënt optreden is dan van levensbelang. Met de slogan ‘Jouw handen kunnen levens redden’ wil de campagne het grote publiek aanmoedigen om een reanimatieopleiding te volgen.

Vermits Tessenderlo een "Hartveilige" gemeente is en het Rode Kruis van Tessenderlo jaarlijks enkele honderden personen een opleiding van reanimatie en defibrillatie geeft willen we onze werking in de kijker stellen.

Op donderdag 16 oktober staan de lokalen van het Rode Kruis op de markt in Tessenderlo open van 19u tot 21u voor een bezoek en zullen we graag het pakket reanimeren en defibrilleren voorstellen.

Zelf kan u ook eens proberen wat reanimeren is en wordt zeker het belang ervan uit de doeken gedaan.

Kortelings gaan we over tot het plaatsen van 4 bijkomende AED toestellen in de verschillende kerkdorpen. Dan zullen er al 8 toestellen in de gemeente op publiek toegankelijke terreinen aanwezig zijn. Komt er bij dat een aantal bedrijven en scholen reeds in het bezit zijn van deze toestellen.

Info over de opendeurdag op GSM 0477/ 35 45 04
of mail naar voorzitter@tessenderlo.rodekruis.be

Vermits deze toestellen veel geld kosten hebben we een giften verzoek gelanceerd samen met het OCMW van Tessenderlo.
Giften zijn nog steeds welkom op nummer BE86 4537 1025 9150 van Rode Kruis Tessenderlo met vermelding Gift 2014


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio