© Gaston De la Haye

Universiteit voor het Maatschappelijk Belang stelt jaarplan voor

Ter gelegenheid van de opening van het volgende academiejaar heeft de stuurgroep van de Universiteit voor het Maatschappelijk Belang (UMB) zijn jaarplan voor het volgend academiejaar goedgekeurd en voorgesteld.

Gaston De la Haye

De UMB kreeg gestalte vanuit een partnerschap tussen de Universiteit Hasselt, het Limburgse Provinciebestuur en de Hogeschool PXL. De UMB situeert zich binnen de derde kernopdracht van een universiteit, nl. de maatschappelijke dienstverlening. Het brengt allerlei ngo's en basisgroepen samen om de processen van maatschappelijke verandering te stimuleren via o.a. armoede-bestrijding, ontwikkelingssamenwerking, milieu, klimaat, vrede, sociale cohesie en dialoog tussen levensbeschouwingen.

Het jaarplan wil vooral focussen op 'Vernetting'. Honderden groepen, verenigingen en organisaties zetten zich op een mooie manier in om van onze maatschappij een warme en natuurvriendelijke samenleving te maken. De UMB wil hun slagkracht verhogen door (1) een betere samenwerking en bundeling van krachten, (2) ondersteuning van groepen, met speciale aandacht voor werkingen die problemen kennen en (3) de juiste voorwaarden cultiveren voor het ontstaan van nieuwe groepenDe UMB wil de maatschappelijk actieve mensen stimuleren om elkaars activiteiten te bezoeken. Die worden daarom gebundeld in een Sociale Kalender (www.socialekalender.be).

In deze kalender vind je een heel divers aanbod, gaande van een voordracht over de psychologie van vleesconsumptie (Het vlees is zwak, 7/10) tot een boekbespreking over ons democratisch bestel (Luc Huyse, 9/10), en van een debat over voedselverspilling met Andrea Croonenberghs als moderator (13/10) tot een meditatie met verschillende levensbeschouwingen samen (stilteavond, 22/10).Twee hoogtepunten in november. Op 24/11 de lancering van “Students for Energy in Afrika” (SEA), een vzw met een project in Senegal rond natuurlijke energievoorziening en op 26/11 het verjaardagscongres met als thema “sociale cohesie”. Hier wordt een “eredoctoraat in de kunst van het samenleven” uitgereikt.Op de foto de coördinator Felix Bergers samen met enkele studenten Arabisch en enkele studenten Rechten.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio