Wat verandert er op 1 oktober?

Print
Een nieuwe maand luidt elke keer opnieuw enkele veranderingen in. Deze dingen zullen vanaf 1 oktober anders zijn:

Handelaars kunnen afronden naar 0 of 5 cent

Vanaf 1 oktober kunnen handelaars en vrije beroepen het totaalbedrag op het kasticket afronden naar de dichtstbije 0 of 5 cent, om zo geleidelijk aan het gebruik van muntstukken van 1 en 2 eurocent te verminderen. Er is geen verplichting om mee te doen met de afrondingsmogelijkheid.

Er zijn vier voorwaarden voor handelaars die willen meestappen in het afrondingssysteem: de betaling moet volledig of gedeeltelijk contant gebeuren (met muntstukken of met maaltijd-, eco- of geschenkcheques), het totaalbedrag wordt afgerond, de handelaar moet consequent afronden en hij moet het verplichte pictogram op een duidelijk zichtbare manier gebruiken. Als een handelaar ervoor kiest af te ronden, moet die afronding gelden voor alle klanten die contant betalen.

Voor geneesmiddelen of voor betalingen met een bankkaart geldt het principe niet. Als de klant een deel met een bankkaart betaalt, mag enkel het contant betaalde bedrag afgerond worden.

De muntjes van 1 en 2 cent worden door deze maatregel niet buiten omloop gesteld en behouden hun waarden. Consumenten mogen ze nog altijd gebruiken en moeten ze aanvaarden als een handelaar teruggeeft in stukken van 1 en 2 cent. Meer info staat op goedafgerond.belgium.be.


Wij zijn op zoek naar handelaars die hun prijzen naar boven of naar onder afronden. Bent of kent u zo iemand? Laat het ons weten via hier@reageren.be. Vergeet uw naam en telefoonnummer niet te vermelden.


Rookmelder verplicht in elke studentenkamer

Vanaf 1 oktober 2014 moet op elke studentenkamer een rookmelder hangen. Dat is het gevolg van een voorstel tot decreet dat in maart door de Vlaamse regering werd goedgekeurd. De verplichting geldt voor elke zelfstandige studentenkamer en voor de gemeenschappelijke ruimtes.

Sinds begin 2013 is de aanwezigheid van een rookmelder verplicht in elke studentenkamer waarvoor een nieuw contract is afgesloten. Het decreet breidt dit uit tot alle kamers, dus ook die met een lopend contract.

Socialezekerheidsbijdragen verschuldigd voor alle huispersoneel

Elke burger die huispersoneel tewerkstelt voor huishoudelijke prestaties van overwegend manuele aard, zoals bijvoorbeeld poetsen, strijken of tuinhulp, wordt vanaf 1 oktober als werkgever beschouwd en zal socialezekerheidsbijdragen moeten betalen. Die verplichting geldt ongeacht de omvang van deze prestaties.

Enkel occasionele activiteiten van niet-manuele aard ten behoeve van een huishouden zijn vrijgesteld van sociale bijdragen. Ook voor dienstencheques geldt deze regelgeving niet, omdat die tewerkstelling via een derde gebeurt. Dat maakt de FOD Sociale Zekerheid maandag bekend. Doel van de wetgeving is "een gelijkaardige sociale bescherming voor huispersoneel als voor andere werknemers"

Construbadges in gebruik genomen in de bouw

Bouwvakkers kunnen vanaf 1 oktober Construbadges, bedoeld als visueel identificatiemiddel op de bouwplaats, dragen. De Construbadge is een initiatief van vakorganisatie Confederatie Bouw en wordt volgens secretaris-generaal van Confederatie Bouw Gabriel Delporte ruim gedragen in de sector, zowel door de binnenlandse als de buitenlandse aannemers. "Het is immers van groot belang voor een aannemer om te weten wie zich op de bouwplaats bevindt, zowel wat betreft de arbeiders van Belgische bedrijven als de buitenlanders en uitzendkrachten", aldus Delporte.

Ook voor aanwezigheidsregistratie zal de badge een belangrijke rol kunnen spelen. Het gebruik van de badge kan geïntegreerd worden in de elektronische systemen die de ondernemingen voor de aanwezigheidsregistratie kunnen gebruiken. Eind september loopt de proefperiode af voor verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie op werven met een waarde van 800.000 euro of meer. Dat betekent dat er vanaf 1 oktober boetes uitgeschreven kunnen worden wanneer de elektronische aanwezigheidsregistratie niet of foutief gedaan is.

De badge op zich is echter niet verplicht. "We pleiten er bij de volgende regering voor om het opspelden van de badge in de wetgeving op te nemen, en niet enkel in de collectieve arbeidsovereenkomst." De inspectie kan wel van de Construbadges gebruik maken om de verschillende arbeiders op een werf te controleren.

Roerende voorheffing op liquidatiebonus stijgt van 10 naar 25 procent

De fel bekritiseerde verhoging van de roerende verhoging op de liquidatiebonus, van 10 naar 25 pct, gaat op 1 oktober in. Om het effect van de verhoging te milderen, werd voorzien in een overgangsregeling van meer dan een jaar. De bonus in kwestie is het verschil tussen het bedrag dat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders bij de vereffening, en het bedrag dat ze als kapitaal hebben ingebracht. Op dat verschil moet roerende voorheffing betaald worden.

In de overgangsregeling kon men het lage tarief van 10 pct nog genieten, zonder dat de vennootschap voor 1 oktober geliquideerd moet worden. Het volstaat dan om de oude belaste reserves op tijd uit te keren, en het ontvangen dividend meteen in het kapitaal in te brengen, en het daar voor een bepaalde termijn te houden. In regel is dat acht jaar, maar voor KMO-vennootschappen is die termijn verkort tot vier jaar. Op de uitgekeerde dividenden is in de overgangsregeling 10 pct belasting verschuldigd.

Eerste fase afbouw Proton van start

De mogelijkheid om Protonkaarten op te laden wordt vanaf 1 oktober geleidelijk afgebouwd. Vanaf 1 januari 2015 wordt betalen met Proton onmogelijk, met een uitdoofperiode tot 28 februari 2015. In die tweede fase worden de nog resterende Protonterminals uit de markt genomen.

Het aantal punten waar gebruikers hun kaart nog kunnen opladen wordt vanaf 1 oktober, tot 31 december uiteraard, geleidelijk verminderd.

Wie na het uitdoven van Proton het opgeladen saldo niet heeft opgebruikt, zal dat geld via de bank kunnen recupereren.

Noorse ex-premier Stoltenberg volgt Rasmussen op als secretaris-generaal NAVO

De Noorse ex-premier Jens Stoltenberg (55) volgt op 1 oktober de Deen Anders Fogh Rasmussen op als secretaris-generaal van de NAVO. De Deen zal vijf jaar en twee maanden aan het hoofd van de alliantie hebben gestaan.

In de periode 2000-2001 en van 2005 tot oktober 2013 was Stoltenberg premier van Noorwegen. In september 2013 verloor zijn centrumlinkse coalitie de parlementsverkiezingen.

Onze eigen minister van Defensie Pieter De Crem werd ook genoemd voor de functie, maar hij moest uiteindelijk het onderspit delven.

De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, 65 jaar oud inmiddels, bevindt zich in een woelige periode, met de Oekraïense crisis van de afgelopen maanden en, eind december, de stopzetting van de gevechtsmissie in Afghanistan.