© BELGA

'Zoals koers: snelheid maken om iedereen op één lijn te houden'

De onderhandelaars van de Zweedse coalitie hebben donderdag de eerste lezing van de formateursnota afgerond. Dat kondigden de coformateurs Kris Peeters en Charles Michel op een persontmoeting aan. De coformateurs overleggen nu vrijdag en zaterdag met de partijvoorzitters van N-VA, Open VLD, MR en CD&V om de verdere werkmethode af te spreken.

sdv

Maandagnamiddag wordt dan de tweede lezing van de tekst aangevat. De formateurs worden volgende donderdag bij de koning verwacht voor een nieuw verslag.

Peeters en Michel toonden zich tevreden over het werk tot nu. Er werd in totaal 10 dagen of 50 uur in plenaire zitting vergaderd. Bij de eerste lezing kregen de verschillende partijen de kans om amendementen in te dienen. De verschillende redactiecomités integreren de amendementen in tekst en proberen zoveel mogelijk de haakjes - punten waarover er nog geen akkoord is - weg te werken voor elk van de 12 hoofdstukken opnieuw op de tafel van de onderhandelaars belandt.

Kris Peeters benadrukte dat er nu geen amendementen meer kunnen worden ingediend. 'Alles ligt nu op tafel', zei hij. Charles Michel wees erop dat er al heel wat voorbereidend werk verricht werd, ook bij het opstellen van de formateursnota waarin de verzuchtingen van de verschillende partijen waren opgenomen.

'De gele, de groene en de bolletjestrui'

Veel commentaar over de inhoud wilden de coformateurs niet kwijt. Peeters zei wel dat er 17,3 miljard euro bespaard moet worden over deze legislatuur. Maar daarbij moeten nog de bijkomende vragen gerekend worden, wat de totale inspanning op 20 miljard euro of meer zal brengen, 'een uitdaging om u tegen te zeggen'.

Kris Peeters erkende dat zoals bij een wielerwedstrijd het een tijdje duurde voor iedereen zijn plaats had kunnen vinden. 'En zoals bij een wielerwedstrijd moeten we nu snelheid maken om iedereen op één lijn te houden', voegde hij eraan toe. Ook bij vragen over de ministerposten of de Belgische eurocommissaris bleef hij in de wielerbeeldspraak: 'De gele en de groene trui, de bolletjestrui en de trui voor de moedigste deelnemer worden pas op het einde uitgedeeld.'

Charles Michel benadrukte dat de federale coalitiepartners een goede samenwerking willen met de andere regeringen van het land om het Belgisch federalisme goed te laten werken. Michel wimpelde ook de kritiek van Rudy Demotte, de minister-president van de regering van de Franse gemeenschap, af als zou de toekomstige federale regering gevaarlijk zijn voor de Franstaligen. 'Wat echt gevaarlijk zou zijn, zijn slechte sociaal-economische maatregelen.'

Dossier energie ligt op formatietafel

Vandaag hebben de onderhandelaars voor de federale regering over het energiebeleid onderhandeld. De onderhandelaars willen zeker zijn dat deze winter het licht niet uitgaat. Dat risico is er, nu meer dan de helft van de kernreactoren zullen stilliggen. De nieuwe regering wil inzetten op zoveel mogelijk alternatieven, ook als er energie moet worden ingevoerd uit het buitenland.