© archief

Niet ontbijten en concentratieverlies probleem bij schoolgaande kinderen

Eén op de acht kinderen ontbijt niet voor ze naar school vertrekken. Dat zorgt voor flink wat concentratieverlies en gedragsproblemen, wat dan weer meer energie vergt van de leerkrachten. Dat blijkt uit de studie ‘Verloren Onderwijs’, die Kellogg heeft laten uitvoeren.

mce

501 Belgische leerkrachten uit het lager en middelbaar onderwijs namen deel aan de vragenlijst. Ruim één op de vijf onderwijzers merkt een stijging in het aantal leerlingen dat een beroep doet op de Voedselbanken. Meer dan zes op de tien leerkrachten zeggen dat kinderen in hun klas minder geconcentreerd zijn.

Eén op de vijf stelt vast dat leerlingen slechter presteren op toetsen en examens. Bijna de helft van de bevraagde leerkrachten zegt dat hongerige kinderen een negatief effect hebben op de rest van de klas en de kwaliteit van de les.