© David Galens

Uitgestorven gewaande mopsvleermuis duikt op in Waasland

De mopsvleermuis, een voor Vlaanderen uitgestorven vleermuissoort, is onlangs gezien in het Waasland. Dat meldt Natuurpunt. De organisatie herinnert er daarbij aan dat tien van de zeventien Vlaamse vleermuissoorten bedreigd zijn. 'Dat heeft vooral te maken met het gebrek aan voedsel, een tekort aan geschikt leefgebied en de verstoring door licht en lawaai.'

'Joris Everaert, een vrijwilliger van Natuurpunt en vzw Durme, kon met zijn vleermuizendetector een opname van een mopsvleermuis maken in de rand van een bos in het Waasland', zegt woordvoerder Hendrik Moeremans van Natuurpunt. 'Dat is erg uitzonderlijk: in de winter van 2000-2001 werd de laatste Vlaamse mopsvleermuis gesignaleerd en op de meest recente Rode Lijst gold de soort als uitgestorven.' De exacte locatie wordt niet prijsgegegeven, omdat de soort bijzonder gevoelig is voor verstoring.

De mopsvleermuis is een middelgrote vleermuis met een gedrongen, stompe snuit. 'De buik- en rugvacht is zwartbruin tot zwart met lichte haarpunten. De soort is herkenbaar door de naar voren gerichte, brede oorschelpen die elkaar midden op het hoofd raken.'

Mopsvleermuizen jagen vooral op nachtvlinders in bossen, maar eten ook muggen, vliegen en kleine kevertjes. ‘s Zomers verblijft de mopsvleermuis vooral onder de schors van bomen en benut ze allerlei spleten en nauwe ruimtes in gebouwen, de winter kan ze in boomholtes of in ondergrondse verblijven doorbrengen.

Natuurpunt wijst erop dat de vondst van één enkel exemplaar of een kleine restpopulatie de soort niet minder bedreigd maakt. Komend weekend vindt overigens opnieuw de Nacht van de Vleermuis plaats.