Kinderen maken zelf spandoeken voor veilig schoolbegin

Francis Croes

In de buitenschoolse opvang hebben de kinderen van de Kortessemse basisscholen,tijdens de laatste weken van de vakantie zelf spandoeken geschilderd om de aandacht te vestigen op de start van het schooljaar

en de automobilisten aan te sporen tot voorzichtigheid ten opzichte van de zwakke weggebruikers en met de vraag om bijzondere aandacht voor de schoolgaande kinderen.

Schooldirectie: Door de betrokkenheid van de kinderen tijdens dit schilderwerk, zullen zij zelf ook meer gaan nadenken en alerter zijn aan de schoolpoort.

Hopelijk worden hierdoor ook de ouders gesensibiliseerd tot veilig verkeersgedrag aan de schoolpoorten.

Schepen van onderwijs Peter Valkeneers N-VA: Als gemeentebestuur vinden wij dit een veel beter alternatief dan het plaatsen van dure borden uit de handel, die wellicht zelfs minder opvallen.

De spandoeken zullen tegen 1 september door de gemeentelijke technische dienst en de schoolverantwoordelijken worden opgehangen aan de Kortessemse scholen.

Francis Croes

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio