© Marion Gijsen

Internaat Heikamp focust op ondernemers van de toekomst

Basisschool en Internaat Heikamp in Maasmechelen start vanaf 1 september met een uniek vernieuwend pedagogisch project; het focust op onze toekomstige ondernemers. De internen krijgen een uitgebreid bijkomend vormingsaanbod dat hen klaarstoomt om straks als ondernemers voor zichzelf, maar ook voor Limburg en Vlaanderen, een belangrijke toegevoegde waarde te creëren.

Marion Gijsen

"Als GO! Scholengroep Maasland is het onze taak om 'out-off-the-box' te durven denken en onze maatschappelijke rol breed in te vullen. Het onderwijs focust momenteel nog onvoldoende op het klaarstomen op het bedrijfsleven in het algemeen en het ondernemerschap in het bijzonder, vandaar dat wij dit initiatief volop de tegengestelde richting uitgaan als onderwijsvernieuwers" stelt algemeen directeur Denis Vonckers.

Vlaanderen en Limburg in het bijzonder snakken naar innovatieve en initiatief nemende talenten. In het huidige onderwijsaanbod is daar vrij weinig aandacht voor, vandaar dat Internaat Heikamp daar verandering in wil brengen. Het verder ontwikkelen en stimuleren van de competenties inzake ondernemen en innovatie bij kinderen wordt tot doel gesteld in dit uniek project via een projectmatige educatieve en pedagogische aanpak.

Er wordt gericht op dynamische ouders die wensen dat hun kinderen niet de volgers maar de trekkers, bouwers van de toekomst worden. Hiervoor wordt een specifiek programma ontwikkeld om naast het gewoon onderwijsgebeuren een waaier aan extra ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden aan jongeren van 6 tot 18 jaar.

Themagericht programma; methodeonderwijs binnengebracht op het internaat

Diverse elementen vanuit vormingen en competentieontwikkelingen uit het bedrijfsleven zullen gecombineerd worden met technieken uit het methodeonderwijs. Zo wordt een traject op maat gemaakt zodat de kinderen en jongeren hun competenties en talenten op jonge leeftijd gelijktijdig met hun algemene vorming kunnen ontwikkelen. Doordat de internen de hele week aanwezig zijn, is er veel 'vrije' ruimte om extra's aan te bieden. Het wordt een EN-EN-verhaal.Concreet zal er gewerkt worden met projecten en thema’s op maandbasis. Elk thema heeft een tweetal opvoeders-coaches die alles uitwerken en voorbereiden. Deze projecten zullen dan ook de basis zijn van vormingen en activiteiten tijdens en na de schooltijd. De maandthema’s worden telkens ingeleid door een gastdocent/specialist in het vakgebied.

Een managementopleiding, maar dan op maat van kinderen/jongeren

De thema's zijn een rechtstreekse weerspiegeling van wat een bedrijf en haar medewerkersteam nodig hebben."Wij hebben voor de selectie van de thema's dan ook feedback gekregen vanuit beroepsverenigingen die ondernemers vertegenwoordigen. Zo zijn we zeker dat ons pakket goed en evenwichtig is. De opsomming van de thema's, die aan bod komen gedurende het jaar, zouden net zo goed een curriculum van een voortgezette managementopleiding kunnen zijn. Alleen wij vertalen ze op het niveau van de kinderen en laten ze meegroeien qua moeilijkheid met leeftijd van de internen. We differentiëren dus op basis van de leeftijdsgroepen" zegt directeur Manette Bambust.Volgende thema's komen aan bod: innovatief denken; public relations & marketing; communicatie- & presentatietechnieken; projectmanagement; verkoopstechnieken; financieel beheer; leiding geven & teamwork en organisatiekunde.

Validatie vanuit de academische wereld en vanuit de sector

Het goede voorbeeld gevend doet het internaat Heikamp dit alles niet alleen. Ze hebben ter ondersteuning van dit uniek project samenwerkingsverbanden opgestart met zowel Universiteit Hasselt faculteit economie (Bedrijfseconomische Wetenschappen en de lerarenopleiding van TEW) als met de Erasmushogeschool Brussel. In samenspraak wordt het programma ontwikkeld, verder uitgebouwd, geëvalueerd en geoptimaliseerd.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio