Op zijn Wellens

Uit onze jonge jaren

André Vandersmissen

Euwt ozze joengen teejd - Uit onze jonge jaren.

In alle slouten en beikskes krioelden het va stiekelbagge.In alle sloten en beekskes zaten massa's stekelbaarsjes.

Deej kooste zoe snel zweume da vi ze ni zoewge vertrekke.Deze konden zo snel zwemmen, dat we ze niet zagen starten.

Doewe worre ter bé stiekels op hunne rug, wé nojle, de weefkes.Sommigen hadden stekels op de rug, scherp als naalden, de wijfjes.

De mennekes worre rouwd en deej hane stiekels opzee, wé dôlkeMannekes waren roodgekleurd en hadden die opzij, als dolken

De groendelinge va Growt mui-jle is vor volgende wie-jkDe grondels van Graetmolen is voor volgende week....

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio