© Joren De Weerdt

Fruit- en groentesector mag tijdelijke werkloosheidsregeling toepassen

Werkgevers in de fruit- en groentesector kunnen in de maanden augustus en september gebruik maken van de regeling voor tijdelijke werkloosheid door werkgebrek of door overmacht. Dat heeft Chris Sebreghts, directeur-generaal van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) woensdag verklaard.

mce

"Wij hebben onze interpretatie van de wetgeving in die zin toegelicht aan de gewestelijke arbeidsbureaus, die de uiteindelijke beslissing nemen over de toepassing van de wet", aldus Sebreghts.

Bij een aanzienlijke daling van het werkvolume bestaat de mogelijkheid van tijdelijke werkloosheid door werkgebrek. De wet op de arbeidsovereenkomst kan ook geschorst worden door overmacht. Omwille van het Russische invoerverbod is op een erg plotse manier het werkvolume in de fruit- en groentesector drastisch gedaald en kan er gesproken worden van een situatie van overmacht. De RVA heeft aan de gewestelijke bureaus laten weten dat de toepassing van tijdelijke werkloosheid mogelijk is voor de maanden augustus en september. De normale procedure waarbij de aanvraag één week op voorhand moet gebeuren, hoeft uitzonderlijk niet te worden toegepast. De toepassing van het artikel over werkgebrek is vooral van toepassing voor arbeiders. Door de daling van het werkvolume kan het aangewezen zijn om werknemers 4 in plaats van 5 dagen te laten werken of 6 uur per dag in plaats van 8 uur. De overmachtregeling geldt zowel voor arbeiders als voor bedienden, maar de voorwaarden voor toepassing van deze regeling zijn strikt. De regeling is bedoeld voor situaties waarbij de werknemers in de onmogelijkheid verkeren om te werken. Dat is bijvoorbeeld het geval in de periode van wederopbouw van een bedrijf na een brand.

Toch kan de regeling ook voor de gevolgen van het Russische invoerverbod gebruikt worden, bijvoorbeeld voor een bedrijfsafdeling die alleen voor de Russische markt werkt. Chris Sebrechts verwijst naar andere crisissituaties in het verleden die ook tot de toepassing van deze artikels hebben geleid, zoals de SARS-epidemie (voor reissector) of de dioxinecrisis (voor de veeteelt).