© Rik Palmans

Boek over Eerste Wereldoorlog

Guido Sweron en Rik Palmans schreven samen een boek over de Voerstreek tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Rik Palmans

De Voerstreek kreeg al op de eerste dag van de Grote Oorlog te maken met het oorlogsgeweld. Een van de ooggetuigen die de auteurs in dit boek daarover aan het woord laten, beschrijft hoe de lokalebevolking ‘door den oorlog moet lijden’. Dat leverde meteen de inspiratie voor de titel van dit boek.Zijn, en andere, verslagen geven ons een idee van wat er zich in augustus 1914 heeft afgespeeld en van hoe het oorlogsgeweld het leven van de gewone mensen overhoop haalde.Op 4 augustus 1914 viel het Duitse leger België binnen, in een poging om met een snelle overrompeling de Belgische forten bij Luik uit te schakelen. Toen dat niet lukte omsingelden de Duitsers de fortengordel. Een belangrijk onderdeel in die strategie vormde de brug over de Maas, die ze sloegen tussen Moelingen en Lixhe. Deze dorpen, maar ook buurgemeenten als Berneau en Visé, werden in het oorlogsgeweld helemaal verwoest.Daarna volgden vier jaren van bezetting, waarin de bevolking moest leren leven met de beperkingen die dat met zich meebracht. De Voerdorpen zaten bovendien in een speciale situatie: een draad onder hoogspanning scheidde België van het vrije Nederland, maar enkele woonkernen lagen precies tussen die draad en de grens. Die waren dus dubbel geïsoleerd.

In 1915 begonnen de Duitsers met de aanleg van een nieuwe spoorwegverbinding, ter aanvulling van de ‘IJzeren Rijn’ die door het neutrale Nederland liep. Die markeert, met haar tunnels en viaducten, nog altijd heel sterk het Voerense landschap.Helemaal op het einde speelde zich aan de grens tussen Voeren en Nederland nog in mineur een laatste episode van de Wereldoorlog af: de Duitse keizer sloop langs hier weg van het strijdtoneel dat hij vier jaar eerder had helpen ontketenen.De auteurs wijzen ook de sporen van de Grote Oorlog aan die nu nog in het landschap en de dorpen van de Voerstreek zijn terug te vinden.

Het boek (92 pagina’s) is, samen met een kaart (waarop een autoroute en drie wandelingen zijn aangegeven) te koop bij de Toerisme Voerstreek, Pley 13 in ’s-Gravenvoeren. De prijs (boek + kaart) bedraagt 12,- euro.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio