© HVG

Niet invalide, toch vragen om uitkering

Nog nooit heeft de FOD Sociale Zekerheid zo veel aanvragen voor een invaliditeitsuitkering moeten weigeren als vorig jaar. Dat schrijven Het Nieuwsblad en Gazet Van Antwerpen woensdag op basis van het jaarverslag van het directoraat-generaal Personen met een Handicap. De helft van de 101.297 aanvragen draaide uit op een weigering.

TLB

Het aantal aanvragen steeg met 40 procent op vijf jaar. Vaak vragen mensen een invaliditeitsuitkering als laatste redmiddel. “Omdat ze geen werk hebben, geen werkloosheidsuitkering meer kunnen krijgen of geschrapt zijn van de lijst om een leefloon te krijgen, komen ze bij ons terecht”, zegt directeur-generaal André Gubbels.

In ons land hebben 630.100 mensen een officieel erkende handicap waardoor ze een tegemoetkoming kunnen krijgen. Vorig jaar werd zo in totaal voor 1,88 miljard euro aan tegemoetkomingen uitbetaald. De afhandelingstermijn voor aanvragen is fors gezakt, een dossier afhandelen duurt nog 4,3 maanden.