© Luk Van de Sijpe

© Luk Van de Sijpe

© Luk Van de Sijpe

thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

100 jaar geleden sneuvelde de eerste Hamontenaar in de Groote Oorlog

Pastoor van Vottem fotografeerde lijken van Belgische gesneuvelden. Een merkwaardig verhaal van foto-herkenning in 1914-1915.

Luk Van de Sijpe

GEUSENS Jean Mathieu Henri, zoon van het bekende ‘Boerke’ in Hamont sneuvelde samen met o.a. generaal Dusart in de eerste vreselijke gevechten rond Luik, meer bepaald in Vottem in de nacht van 05-06/08/1914. Zijn dood werd later officieel op 6 augustus geregistreerd. Hij werd uiteindelijk in Rhees(Herstal) begraven. Johannes Mathieu Henricus Geusens werd in Hamont geboren op 8 februari 1893. Hij was de zoon van Peter Jan en Maria Christina Kwanten.

Vader Peter-Jan, die de bekende winkel ’t Boerke uitbaatte, was al overleden. Mathieu’s broer, Adriaan was intussen gemeentesecretaris van Hamont geworden.

Uniek feit uit WO I: identificatie via fotografie

De omstandigheden waarin hij sneuvelde waren extreem. Zijn stoffelijk overschot werd samen met 21 anderen in een massagraf begraven. Maar de pastoor van Vottem, Crèvecoeur, liet door een lokale fotograaf foto’s maken van het hoofd van elk van deze soldaten, zodat latere identificatie mogelijk werd. De pastoor ging zelf gedurende anderhalf jaar op tocht om de namen van de in zijn parochie gesneuvelde Belgen op te sporen.

Zo kwam Jan Geusens, kapelaan in Oostham en broer van Mathieu, in contact met Crèvecoeur.

Een krantenbericht in een Nederlandse krant bericht: 25 augustus…Deze eerw. Heer maakte er indertijd zijn barmhartig werk van, de in haast begraven lijken te doen opgraven, te fotograferen en vervolgens eene behoorlijke begraafplaats te bezorgen. Toen nu deze fotografieën aan den Eerw Heer Geusens, op diens verzoek, getoond werden, ontdekte zijn Eerw. Hierop terstond zijn jeugdigen broeder Mathieu.

De arme gesneuvelde is dus reeds gevallen voor Luik in het begin van Augustus 1914. De fotografie is thans aan de familie ter hand gesteld.

Duidelijk is te zien dat het hoofd van G. door eene barmhatige hand van den grond wordt gelicht, om beter de fotografische opname te kunnen verrichten. Wij vinden deze gebeurtenissen wel tragisch en treffend genoeg om ze te publiceeren.

De foto’s van de 22 gesneuvelde Belgen bleven bewaard en het In Flanders Field Museum te Ieper wijdde er in 2004 een bijzondere tentoonstelling aan met een publicatie en uitgave van de unieke Vottem Requiem door Steve Houben.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio