Op zijn Wellens

Wele wé 't vruger wes

André Vandersmissen

1. Welle wé 't vruger wes en nouwt ni ma zal jânne.

Wellen zoals het vroeger was en nooit meer terug zal worden...

2. Wé vi joenk worre speilde vi inne Grouwte Bemtusse de keuj va Jân en allemân.

Toen wij jong waren speelde we inde Grote Beemdtussen de koeien van iedere boer.

3. Inne Zaksteejg troeke vi de beik ui-jver, deej kruunkelentereheil Wele inne mild verdeilde.

In de Zaksteeg staken we de beek over, die al zigzaggend Wellen verdeelde in twee gelijke stukken.

4. Deej beik (de Herk), doewe zoewt heil vuil lee-jve ein...va sprokke tot witveis, geu-jvels en groendelingen.

In die beek (de Herk) zat heel veel leven in....van sprokken tot voorn, geuvels en grondelingen.

5. Vor oos wes deej beik ne groute stroum,vi lie-jrde doewe ein zweume en veise.

Voor ons was die beek een grote stroom, Wij leerden daar in vissen en zwemmen.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio