Ambtenaren hebben vaker ongeval op weg naar het werk

Vlaamse ambtenaren moeten ’s ochtends en ’s avonds duidelijk beter oppassen in het verkeer. Vier op de tien arbeidsongevallen bij de Vlaamse overheid gebeuren van en naar het werk. Dat is drie keer zo hoog als in de privésector. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

wer

Arbeidsongevallen gebeuren vooral op het werk zelf. Maar ook wanneer iemand gewond geraakt onderweg van het werk naar huis of omgekeerd, geldt dat incident in principe als een arbeidsongeval.

Van de 1.177 arbeidsongevallen in 2013 onder ambtenaren van de Vlaamse overheid gebeurden er liefst 466 tijdens dat woon-werkverkeer. Dat is goed voor een aandeel van zo’n 40 procent, zo merkt het departement Bestuurszaken van de Vlaamse overheid op.

Veertig procent is behoorlijk veel. Want volgens de specialisten terzake, het Fonds Arbeidsongevallen (FAO) van de federale overheid, gebeurt in de privésector slechts 14 procent van alle arbeidsongevallen van en naar het werk. Omgerekend: Vlaamse ambtenaren hebben drie keer zo vaak een arbeidsongeval tijdens het woon-werkverkeer als andere werknemers.

Een reden voor dat grote verschil wordt niet meteen gegeven, er zal nu extra onderzoek naar gebeuren. Wel is het zo dat in alle geledingen van het bedrijfsleven het aantal arbeidsongevallen tijdens het woon-werkverkeer veelal stijgt. Het verkeer wordt alsmaar drukker, mensen wonen verder van hun werk dan misschien vroeger het geval was, waardoor de kans op een ongeval stijgt.

In de verzekeringssector wordt ook opgemerkt dat weliswaar het aantal dodelijke ongevallen in het verkeer de afgelopen jaren fors daalde, maar zeker niet het aantal verkeersongevallen met zwaar- en lichtgewonden.