© Photo News

“Belangrijkste regeerakkoord in geschiedenis van autonoom verkozen parlement”

Het regeerakkoord van de regering Bourgeois I is “misschien wel het belangrijkste programma van een Vlaamse regering uit de geschiedenis van het autonoom verkozen Vlaams Parlement”. Dat zei Open Vld-fracteileider Bart Tommelein zaterdag tijdens het debat over de regeerverklaring in het Vlaams Parlement.

In het tweede deel van het debat over de regeerverklaring kwam eerst Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens aan het woord. Hij hekelde vooral het gebrek aan communautaire maatregelen in het akkoord en verweet N-VA dat de vorming van een Vlaamse regering afhankelijk werd gemaakt van een oplossing op federaal niveau.

Open Vld-fractieleider Bart Tommelein nam dan weer de verdediging van het akkoord op zich. Hij schuwde daarbij de grote woorden niet. De Oostendenaar probeerde ook te weerleggen dat de inbreng van de Vlaamse liberalen beperkt was. Volgens hem bevat het akkoord wel degelijk “vele tinten blauw”.

Dat leverde meteen tegenwind op. Zo verwees Groen-fractieleider Bjorn Rzoska naar Oosterweel en naar het decreet persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap, twee dossiers waarover Open Vld haar forse standpunten moet intrekken. Tommelein reageerde kort en laconiek met: “We zullen zien”.

Tommelein probeerde ook de perceptie van een kille besparingsregering bij te sturen. “Wij willen geen meerderheid die zich opstelt als een conservatief en koud rechts blok. Wij willen een meerderheid die zich met een open en vrije geest empathisch opstelt tegenover haar critici en ijvert voor een warme en solidaire samenleving.”

De Open Vld-fractieleider deed ook nog een oproep aan de nieuwe minister-president Geert Bourgeois. “Ik hoop dat u uw parlementaire reflex niet verleerd bent. We rekenen erop dat u het parlement de vrijheid laat om met eigen initiatieven het beleid mee vorm te geven”.

(belga)

Aangeboden door onze partners