© HBVL

Zoek de zeven verschillen

Vandaag zaterdag debatteert het Vlaams Parlement over de regeringsverklaring van de regering Bourgeois. Het stramien voor dat debat ligt al vast. De parlementsleden van de meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld zullen zich uitputten in woorden van lof voor het moedige regeerakkoord waarmee de Vlaamse overheidsfinanciën onder controle worden gehouden en op die manier de basis wordt gelegd voor investeringen in onze economie en in de uitbouw van een Vlaamse sociale welvaartsstaat.

mige

De parlementsleden van de oppositiepartijen zullen zich ook uitputten, maar dan in kritiek op hetzelfde regeerakkoord. Ze zullen focussen op de afschaffing van de gratis-politiek, de nieuwe woonbonus en het nieuwe systeem van kinderbijslagen en op de vele besparingen bij de overheid en in het onderwijs. Dat zou allemaal in het nadeel van vooral de kleine man zijn, en dus asociaal.

Een mens is dan al eens geneigd van te denken: waarom nog debatteren? Waarom niet meteen overgaan tot de vertrouwensstemming. De meerderheid drukt groen. De oppositie drukt rood. Daarna wensen ze elkaar een prettige vakantie.

Ook in Wallonië is er een nieuwe regering. Geen centrumrechtse maar een linkse met PS en het cdH. En wat gaat die regering doen? Juist, ook die gaat de komende jaren 0,8 miljard euro besparen om de Waalse overheidsfinanciën op orde te krijgen. De verhoudingen in acht genomen, staan de Vlaamse en de Waalse regering voor vergelijkbare opdracht.

Is er een verschil tussen de Vlaamse en de Waalse regering? Ja, het verschil zit in de perceptie. De Vlaamse regering is een centrumrechtse regering met vooral veel rechts en dus a priori een asociale regering. De Waalse regering is een linkse regering en dus a priori een sociale regering. Ook al doen ze net hetzelfde. En waarom doen ze dat? Omdat men niet altijd opnieuw schulden kan maken, dat is leven op kap van de toekomstige generaties. Omdat men de belastingen niet nog meer kan verhogen in een land met al de hoogste belastingdruk, anders werkt dat contraproductief.

Links en rechts, ze mogen dan al een andere visie op de maatschappij hebben en over hoe die het best wordt georganiseerd, in feite willen ze beiden hetzelfde: het beste voor de mensen. Bovendien is het zo dat de omstandigheden zowel links als rechts veelal dwingt tot dezelfde maatregelen. Kijk maar naar de andere EU-landen. Er zijn linkse regeringen, er zijn centrum-regeringen, er zijn rechtse regeringen. Ze voeren quasi allemaal hetzelfde beleid, een beleid dat in de meeste gevallen in tegenspraak is tot wat ze voor de verkiezingen beloofden.