Kust maakt zich op voor topweekend

De toeristische sector aan de kust maakt zich op voor een druk verlengd weekend. 'Na een eerder rustige start in juli is het zomerseizoen op volle snelheid gekomen', aldus regiomanager Geert Hoorens van Westtoer.

De eerst twee weken van juli kenden een eerder rustig verloop. Dat was onder meer te wijten aan het mindere weer, al merkt Westtoer op dat de eerste week van juli traditioneel minder kustgangers lokt dan in vol vakantieseizoen. Maar vanaf nu is het goed druk aan de kust.

Zo stevent de hotelsector af op een bezettingsgraad rond de 90 tot 95 procent. Ook de immosector ziet een stevige stijging in het aantal aanvragen, zowel uit binnen- als buitenland. Voorlopig halen ze hetzelfde hoge niveau als vorig jaar. En ook campings en kampeerverblijven doen het goed. In het voorjaar verloor die laatste sector wat aan marktaandeel ten opzichte van de hotelsector, maar nu loopt het goed vol en stromen de aanvragen vlot binnen.

De kust verwacht dit verlengde weekend, met als uitloper de Belgische nationale feestdag, ook 200.000 dagtoeristen. Westtoer is dan ook van mening dat het vakantieseizoen nu pas echt op gang is geschoten.