Besturen is vooruitzien

Besturen is vooruitzien. Dat is een probleem.

ED

Vorige week berekende de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) dat de elektriciteitsrekening vanaf 2016 met 30 procent kan stijgen. Dat komt omdat de Vlaamse overheid in het verleden heeft beslist om de subsidies voor zonne-energie door te rekenen aan de verbruiker.

Het is namelijk zo dat de groene-stroom-certificaten voorgefinancierd worden door de elektriciteitsdistributeurs zoals Infrax en de distributeurs die vervolgens recupereren bij de consument via de elektriciteitsfactuur. Dat kunnen ze nu niet, omdat de distributietarieven door de regering Di Rupo, op voorstel van Johan Vande Lanotte, bevroren zijn tot eind dit jaar. Maar vanaf volgend jaar is dat wel mogelijk, met als gevolg dat de elektriciteitsrekeningen fors zullen stijgen. Daarom stelt Johan Vande Lanotte nu voor dat de nieuwe Vlaamse regering een soort van “bad bank” opricht die de schulden, veroorzaakt door de steun aan zonnepanelen, overneemt. Meer concreet denkt Vande Lanotte aan een lening van 500 miljoen euro die de Vlaamse regering vervolgens over een periode van 20 jaar aflost.

Dit is geen goed beleid. Minister Freya Van den Bossche heeft te lang gewacht om de subsidies naar omlaag te herzien en zo aan te passen aan de alsmaar goedkopere zonnepanelen. En minister Vande Lanotte heeft het probleem vergroot met de bevriezing van de elektriciteitsprijzen. Daarmee komt het probleem begin volgend jaar open en bloot op tafel te liggen. Het voorstel van Johan Vande Lanotte verandert niets aan het feit dat wij uiteindelijk opdraaien voor al te opportunistisch beleid via onze elektriciteitsfactuur dan wel via onze belastingen indien de “bad bank” er mocht komen.

Nog een voorbeeld. Gisteren hebben de drie verenigingen van steden en gemeenten - de Vlaamse VVSG, de Waalse UVCW en de Brusselse AVCB - hun nood geklaagd in een brief aan federaal informateur Charles Michel. Ze willen dat de nieuwe federale regering tussenbeide komt in de financiering van de pensioenen van de statutaire lokale ambtenaren.

Die last is “te zwaar geworden” voor de gemeenten. Dat komt door een hervorming van de financiering van de pensioenen. Maar ook omdat de gemeenten te lang te veel mensen hebben aangeworven en daarbij te weinig rekening hebben gehouden met de toekomstige pensioenlasten. Het is interessant om als gemeente sporthallen, zwembaden, bibliotheken, culturele centra en wat nog meer te bouwen. Men denkt daarmee de inwoners te plezieren. Maar men houdt er te weinig rekening mee dat dit alles niet kan functioneren zonder personeel.