© sylvain verbeeck

De Mysteries van de Holsteen, een relaas van sagen en verhalen over Zonhoven

109. Zonhoven speelt een vooraanstaande rol in het België na 1830 (3)

sylvain verbeeck

“In de vroege ochtend van 2 augustus 1831 trokken de Nederlanders de Noord-Brabantse grens bij Poppel over. Ook verschillende studentenorganisaties ondersteunden het leger. Bij de Belgen was die troepenconcentratie bij de grens niet onopgemerkt gebleven en verschillende wegen waren door hen onbegaanbaar gemaakt door het omkappen van bomen. Bij Nieuwkerk vonden de eerste gevechten plaats. De Opperbevelhebber der Nederlandse troepen, de prins van Oranje zelf, de latere koning Willem II arriveerde die middag in de buurt van Poppel om de vrijwillige Utrechtse studenten een hart onder de riem te steken. Ondertussen viel Zondereigen in Nederlandse handen onder leiding van generaal Josephus Jacobus van Geen en 400 Belgen werden naar Merksplas teruggedreven. In Poppel plunderden de Nederlanders voor circa 4500 gulden aan brood, wapens en geld.”

Even pauzeerde grootva als wou hij op die manier het moment bijzonder gedenken hoe toentertijd onze Noorderburen onbeschaamd onze goederen, gelden en voedsel roofden in naam van zogenaamde suprematie “en de Nederlandse eis voor een eerlijkere verdeling” … hoewel, het nog dagelijks gebeurt en de mens bijgevolg niet veel lijkt bijgeleerd te hebben. Wie zei ook al weer dat de geschiedenis ons enkel leerde dat de mens nooit van de geschiedenis leerde?“Bij de Slag van Ravels kwamen de Zonhovenaars in grote getale de Belgische Revolutionairen ter hulp, m.n. rond de pastorie. Tot in Turnhout was het kanongebulder te horen en de bewoners begonnen naar Antwerpen te vluchten. Stilaan werden er kleine overwinningen geboekt. Dit was niet van lange duur, want al snel werd het gehele dorp ingenomen. Het Belgische leger onder leiding van generaal Charles Niellon trok zich allereerst terug in de omliggende bossen, maar de strijd hervatte zich daar. Daarop trok men zich terug tot bij een moeras bij Schuurhoven, waar de Zonhovenaars grote vuren ontstaken om de indruk te wekken dat men halt hield en kampeerde. De Nederlanders maakten er dus maar hun rustplaats, terwijl de Belgen nog verder naar Turnhout te trekken. Zo konden ze zich herstructureren en zich verschansen in Turnhout. Eén enkele strijder van Poen onder bevel van luitenant Balfour bleef achter met één geschut om de Nederlanders op te houden! Van deze helden zou later niets meer gehoord worden…

Poen was ondertussen aan het onderhandelen geslagen met afgevaardigden van de Kamers om ervoor te zorgen dat buitenlandse troepen, m.n. Franse, het Belgisch grondgebied zouden mogen betreden en… ik vertel volgende keer wat hij daartoe ondernam!” eindigde grootva grinnikend, toen al een meester in cliffhangers toen hij het publiek teleurgesteld zag vertrekken omdat het in volle spanning verwachtingsvol aan zijn lippen hing en nu moest wachten tot ’s anderendaags om het vervolg te horen!(wordt vervolgd)

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio