© TVG

Weg uit BNP Paribas

Er komt steeds meer druk op de federale regering om het Belgische aandeel in BNP Paribas te verkopen. Zowel sp.a als Groen willen het aandeel meteen van de hand doen. Ook N-VA en Open Vld zijn hiervoor gewonnen, maar willen wachten op een goede beurskoers. Alleen bij CD&V hebben ze voorlopig geen mening, hoewel die partij met Koen Geens de minister van Financiën levert.

ED

België is sinds de bankencrisis en de overname van Fortis door BNP Paribas met 10,28 procent de grootste aandeelhouder van de Franse bank.

BNP Paribas werd vorige week door de Amerikaanse autoriteiten veroordeeld tot een monsterboete van 6,5 miljard euro omdat de bank voor 190 miljard dollar aan illegale transacties uitvoerde met Soedan, Iran en Cuba, drie landen waartegen een embargo geldt. Via het Zwitserse filiaal van BNP Paribas werden aankopen van olie en andere grondstoffen geregeld voor klanten die banden hadden met deze drie landen. Daarvoor was wel enige schriftvervalsing nodig. Voorts steunde BNP Paribas het regime in Soedan ten tijde van de genocide in Darfoer waarbij tussen 2003 en 2008 zo’n 300.000 mensen het leven lieten. Voor een goed begrip, in die periode was België wel nog geen aandeelhouder van de bank.

Het is ethisch niet te verantwoorden dat ons land participeert in een bank die zich niet houdt aan de regels, schurkenstaten helpt met illegale transacties en daarvoor schriftvervalsing pleegt. De twee Belgische vertegenwoordigers in de raad van bestuur van BNP Paribas moeten daarvoor verantwoording afleggen in de commissie-Financiën van de Kamer. Wat wisten zij hiervan? Waarom hebben ze niet geprobeerd om het tegen te houden? Hebben ze dit al dan niet gerapporteerd aan minister van Financiën Koen Geens? We willen niet uitsluiten dat ook zij niet op de hoogte waren, dat het ook voor hen verborgen werd. Dan is het de vraag wat wij als land nog in die raad van bestuur te zoeken hebben.

De verkoop van het Belgische aandeel in BNP Paribas ligt dan ook voor de hand, ondanks het gegeven dat ons land door dit aandeelhouderschap jaarlijks een dividend krijgt. Vorig jaar was dat 186 miljoen euro. Het lijkt ons wel zinvol om dit nu te beslissen, maar zo nodig nog even te wachten op een goede prijs.

Het is trouwens beter dat de overheid in géén enkele bank participeert, dat ze op termijn dus ook haar aandeel in Dexia verkoopt. Van een overheid verwachten we dat ze scheidsrechter is, dat ze de banksector reglementeert, controleert en sanctioneert wanneer het uit de hand loopt. Dat is moeilijk wanneer men tegelijk rechter en partij is.