© RR

Gemeentebestuur voorziet in uitbreiding zone 50 in Bolderberg

Tot voor kort waren er in Bolderberg verschillende snelheidsbeperkingen". Een analyse van onze mobiliteitscel en lokale politie wees uit dat er nood was aan meer duidelijkheid", klinkt het.

ZaBo

"Gezien de dichte bebouwing, het aanliggende fietspad en de problemen bij het oversteken van de Zandstraat voor fietsers komende uit de Irislaan en De Slogen, werd de bestaande zone 50 uitgebreid met de Zandstraat tussen de Sint-Jobstraat en Begonialaan. De dorpskern van Bolderberg wordt dus één grote zone 50".

Na overleg besloot ook het Agentschap Wegen en Verkeer om de snelheid in de Sint-Jobstraat tussen de Zandstraat en de Heidestraat/Kabienstraat te verlagen naar 50 km/u. Het oversteken aan het Broederspad of het bezoeken van de aanwezige handelaars wordt hiermee een stuk veiliger.

Voor meer info: Team Leefomgeving – 011 80 80 87

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio