© sb

De Heppening experimenteert met schoolstraat

Volgende maand wordt in de Heppense Pastoor Aertsstraat het project schoolstraat uitgetest. Bij het begin en het einde van de schooldag wordt de straat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer om een veilige zone te creëren voor de schoolgaande jeugd. De betrokken straat ligt aan de rand van het scholencomplex De Heppening en is sinds kort ook de verbindingsweg met de buitenschoolse kinderopvang Schuif Af. Volgens waarnemend burgemeester en schepen voor mobiliteit Marleen Kauffmann kon de proefperiode in september niet ingaan omwille van bouwwerken die momenteel nog uitgevoerd worden in de betrokken school. “We gaan het project nadien evalueren en beslissen of we dit proefproject afvoeren of definitief invoeren. Voor de plaatsing van de nadarhekken zal beroep gedaan worden op het schoolpersoneel.” Ook de weg die de kinderen vanuit Immert van en naar De Heppening moeten nemen zal aangepakt worden. Hetzelfde geldt voor de weg naar de bushalte aan de kerk. St-MichielEen ander pijnpunt in de gemeente is het kruispunt Diestersteenweg met de Fernand van Baelstraat aan de rand van het scholencomplex St-Michiel. “In de loop van dit schooljaar wil men ook hier de veiligheid verhogen. Zo wordt gedacht aan de invoering van eenrichtingsverkeer in de Fernand van Baelstraat, gecombineerd met de aanleg van een zone voorbehouden voor stappers en trappers.” Voor de uitvoering van de maatregelen wil het gemeentebestuur gebruik maken van subsidies die de Vlaamse overheid voorziet in het kader van Veilig Schoolverkeer.

staf.boons

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio