GAS-boetes ingevoerd vanaf het najaar

Print
Leopoldsburg - De gemeenteraad gaf unaniem de goedkeuring voor de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS-boetes) die vanaf september in voege zullen treden. De goedgekeurde codex omvat een reeks situaties die overlast bezorgen en overtredingen ivm stilstaan en parkeren. Deze codex kwam tot stand na overleg met Lommel en Peer en binnenkort zal gestart worden met een informatiecampagne voor de bewoners. De overtredingen moeten steeds worden vastgesteld door een politieambtenaar en voor de verdere verwerking werd een samenwerkingsovereenkomst met Lommel en St-Truiden gesloten. Voor lokale bemiddeling wordt beroep gedaan op een bemiddelaar uit St-Truiden en de overige dossiers worden behandeld door een sanctionerend ambtenaar uit Lommel.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio