Renteloos renoveren

Print
Leopoldsburg - Gemeentelijke rentesubsidie Duwolim-lening: renteloos renoveren Leopoldsburg wil meer dan ooit investeren in energiezuinige woningen en zet haar inwoners daarom aan om energiebesparende maatregelen te nemen in hun woning. Nu reeds kunnen ze, o.a. via Infrax, een premie krijgen voor deze energiezuinige renovatie. De factuur van deze investeringen moet natuurlijk eerst betaald worden. Daarom lanceerde de Vlaamse regerering de ‘Energielening’. In Limburg wordt dit de ‘Duwolimlening’ genoemd. Zowel eigenaars die zelf in de woning wonen als zij die ze verhuren, kunnen een Duwolimlening krijgen. De rentevoet bedraagt 0 of 2%. Renteloos lenen kan enkel indien men: • de woning verhuurt als natuurlijk persoon via een sociaal verhuurkantoor • een beschermde klant is Voor iedereen die niet onder de voorwaarden valt om renteloos te lenen, neemt het gemeentebestuur van Leopoldsburg de rente op zich, onder de vorm van een rentesubsidie. Inwoners die een Duwolimlening aangaan, krijgen automatisch deze rentesubsidie. Ze moeten hiervoor geen bijkomende aanvraag indienen. Deze subsidie ontvangen de inwoners niet zelf. Ze wordt afgetrokken van hun maandelijks aflossingsbedrag.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio