© Foto:SB

Opvangcapaciteit wordt verdubbeld

Kinderopvang Schuif-af verhuist naar Heppense pastorie

De statige pastorie van Heppen krijgt een nieuwe bestemming als centrum voor naschoolse kinderopvang. Na een grondige verbouwing gaat het plaats bieden aan 100 kinderen en in het voorjaar van 2017 hoopt men er het lint te knippen. Zodra die verhuis van IBO Schuif-af rond is, komen de vroegere opvan

staf.boons

Na het overlijden van pastoor Willy Geuzens was het voor het bestuur van de Heppense kerkfabriek een tijdlang onduidelijk wat er met de leegstaande pastorie moest gebeuren. Van meet af aan was het wel duidelijk dat het een sociale functie moest krijgen die ten dienste moest staan voor de lokale gemeenschap. Ondertussen was het gemeentebestuur volop op zoek naar een oplossing om de wachtlijsten voor de kinderopvang weg te werken. “Met dit plan vangen we 2 vliegen in één klap”, verduidelijkt schepen voor sociale zaken Marc Reynders. “Het pastoriepand is ideaal gelegen in het groen en toch veilig bereikbaar vanuit de aanpalende scholen. Tegelijk krijgt dit gebouw dat dateert uit midden 1800 een nieuwe functie en blijft het gespaard van de sloophamer. Tussen de kerkfabriek Heppen en de gemeente werd een gebruiksovereenkomst van 33 jaar afgesloten en de onkosten voor de verbouwing (raming 450.000 eruo) worden door de twee partijen gedragen. De gemeente investeert 245.000 euro en de rest wordt gefinancierd door de kerkfabriek. Om die kosten te kunnen dragen plant de kerkfabriek de verkoop van enkele gronden.”museumSchepen Reynders hoopt in het de werken in het voorjaar van 2017 afgerond te hebben, maar hij beseft dat er grondig moet gerenoveerd en heringericht worden. “We zijn alvast met de dakconstructie begonnen, want dat was hoognodig. Ook op vlak van isolatie is er veel werk aan de winkel. Een zijvleugel van de pastorie werd destijds ingericht als museum van de plaatselijke heemkundige kring en we zijn met hen overeengekomen dat dit voor de komende 33 jaar zo kan blijven. Momenteel is de buitenschoolse kinderopvang gehuisvest in het vroegere gemeentehuis maar daar is de beschikbare ruimte volledig ingenomen door de 40 kinderen. Uitbreiding is er niet mogelijk. Zodra de verhuis naar de pastorie rond is, kan de muziekacademie haar intrek nemen in het gemeentehuis, ” besluit de schepen.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio