© RR

Naar school met kleuters van 2018

In Beringen werken we met een online aanmeldingssysteem voor alle kleuter- en lagere scholen, om zo alle ouders dezelfde kans te geven om hun kind in te schrijven in een school naar keuze.

roger.vanhoudt

An Moons, schepen van onderwijs: “Tot en met 25 maart konden alle ouders hun kleutertje, geboren in 2018, elektronisch aanmelden voor 5 kleuterscholen in Beringen, dit in volgorde van hun voorkeur. Vandaag ontvingen de ouders die hun kind aangemeld hebben een mail met een ticket of toewijzingsbericht. Daarop vinden ze de gegevens van de school waar hun kind ingeschreven kan worden. De scholen zullen de ouders contacteren voor verder afhandeling van de inschrijvingen.” Voor de verdeling van de plaatsen werd niet alleen rekening gehouden met indicator en niet-indicatorkinderen, maar ook met de afstand dat de kleuter woont ten opzichte van de gekozen school. Een indicatorkind is een kind waarvan het gezin al een schooltoelage ontvangt voor andere kinderen binnen het gezin of waarvan de mama geen diploma secundair onderwijs heeft. “Binnen het Lokaal Overlegplatform (LOP), waar ook alle scholen vertegenwoordigd zijn, is de afspraak gemaakt dat elke school streeft naar 30% indicatorkleuters en 70% niet-indicatorkleuters, om zo een sociale mix in onze scholen na te streven en de gelijke kansen voor alle kinderen te verhogen,” aldus schepen Moons. Als we de resultaten van de aanmelding van dit jaar (kleuters geboren in 2018) vergelijken met die van vorig jaar (kleuters geboren in 2017), dan zien we het volgende: Kleuters geboren in 2018: Kleuters geboren in 2017:208 aanmeldingen 217 aanmeldingenTickets eerste keuze: 184 (88,46%) Tickets eerste keuze: 185 (85,24%)Tickets 2de keuze: 18 (8,65%) Tickets 2de keuze: 23(10,6%)Tickets 3de keuze: 4 (1,92%) Tickets 3de keuze: 7 (3,25%)Tickets 4de keuze: 2 (0.96%) Tickets 4de keuze: 2 (0,91%)Tickets 5de keuze: 0 Tickets 5de keuze: 0 Ouders die, na ontvangst van hun ticket, behoefte hebben aan extra uitleg, kunnen hiervoor contact opnemen met de dienst onderwijs op het nummer 011 45 03 14 en dit op maandag 6 april en dinsdag 7 april tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 17.00 uur en woensdag 8 april tussen 9.00 en 12.00 uur. Per mail kan dit via onderwijs@beringen.be.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio