Werken ondergrondse parking hervat

Print
Werken ondergrondse parking hervat

Foto: RR

Beringen - De bouwwerken aan de ondergrondse parkeergarage van het PPS project ‘bouw van een nieuw stadhuis, verbouwing en uitbreiding bibliotheek, publieke ruimte en private woonontwikkeling’ hebben geruime tijd stilgelegen. Stad Beringen en de ontwikkelaar moesten nieuwe afspraken maken door de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof van midden 2019.

Een publiek private samenwerking (PPS) betekent dat partijen ook samen zoeken naar oplossingen als zich hindernissen voordoen lopende het traject. Deze gesprekken werden eind 2019 afgerond en alle partijen voelen zich comfortabel met de gemaakte afspraken. De private ontwikkelaar diende een aanvraag tot verkavelingsvergunning in en de stad engageerde zich om het private deel van de ondergrondse parking over te nemen van de private ontwikkelaar indien er zich nog problemen met de verkavelingsvergunning zouden aandienen. Dit is echter een scenario waar niet van uit wordt gegaan.
 
“Het stemt ons dan ook tevreden dat de afspraken ertoe geleid hebben dat er na het bouwverlof begin januari een doorstart werd gemaakt met de afbouw van de ondergrondse parking, startend vanuit de site van het markant gebouw (voormalig stadhuis) richting de Graaf van Loonstraat,” aldus burgemeester Thomas Vints. 
 
Deze doorstart van de werken aan de ondergrondse parking is ook uiterst belangrijk voor de bewoners van het aanpalende appartementsblok ‘De Vest’ wiens ondergrondse parking ontoegankelijk blijft zolang dit niet klaar is. De toegankelijkheid van hun parking wordt terug verzekerd vanaf begin mei. Tot deze periode verlengen we hun voorbehouden parkeerplaatsen op de Graaf van Loonstraat en trachten we hun hinder tot een minimum te beperken. 
  
De werken aan het stadhuis zelf, bestaande uit de verbouwing van het oude gedeelte en de bouw van het nieuwe gedeelte, hebben nooit stilgelegen en vorderen gestaag. Daar zit men op dit ogenblik reeds aan de ruwbouw van de derde verdieping.
 
Uiteraard heeft dergelijke noodgedwongen stilstand ook een impact op de globale projectplanning van de verschillende elementen (bouw stadhuis, verbouwing bibliotheek, aanleg publieke ruimte, private woonblokken). Deze totaalplanning is nog in opmaak maar  de meest ambitieuze planning voorziet in een oplevering van het stadhuis einde eerste kwartaal van 2021. De verhuisbeweging van de diensten en de indienstneming van het stadhuis sluiten hierop aan. 
 
Het stadsbestuur heeft de ambitie om de inwoners beter dan ooit te informeren over wat er beweegt in Beringen. Burgemeester Thomas Vints: “Op 29 en 30 januari en 1 februari organiseren we een infomarkt op Lutgart. We geven er meer uitleg over de bouw van het nieuwe stadhuis, de werf aan het VTI-gebouw en de nieuwe kanaalbruggen, maar ook nieuwe projecten zoals de heraanleg van de markt komen aan bod. Iedereen is van harte welkom.”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio