© RV

Sp.a Beringen: zware kritiek op huidig bestuur

Naar aanleiding van de recente persvoorstelling van de meerjarenplanning door het huidige Beringse stadsbestuur, hebben wij als sp.a Beringen zeer zwaar onze bedenkingen bij de gebruikte werkwijze hieromtrent. De gemeenteraad wordt volledig aan de kant geschoven, met als doel de primeur te geven aan de pers i.p.v. aan de raadsleden.

roger.vanhoudt

Sp.a Beringen: "Dat het huidige college van Burgemeester en Schepenen er een eigenzinnige koers op na houdt, was reeds een bekend feit. Ze blinken namelijk uit in late en eenzijdige communicatie, waarvan de infoavond rond het Mijnstadion het laatste voorbeeld is. Er wordt enkel gecommuniceerd via Social Media, zodat wie tegenwoordig geen Facebook heeft, blijkbaar ook geen stem heeft! Verder worden ook gemeenteraadsleden gewoonweg niet tijdig op de hoogte gebracht…

Maar sp.a Beringen stelt eens te meer vast dat het gemeentebestuur buitenspel gezet wordt door de huidige meerderheid…

Traditioneel is december de maand van de meerjarenplanning en bijhorende begroting. Deze moet goedgekeurd worden voor het einde van het eerste jaar van de legislatuur, m.a.w. voor 31/12/2019… goedgekeurd door de gemeenteraad… En laat net daar het schoentje knellen…

Terwijl de meerderheid weigert om in de bevoegde organen (Commissie Financiën en gemeenteraad) tekst en uitleg te geven - De gemeenteraad, die moet beslissen over de planning, wordt 2 weken uitgesteld omdat de meerjarenplanning niet klaar is – moeten we vaststellen dat de plannen van de huidige legislatuur wel reeds duchtig gewikt en gewogen worden in de pers. Niet door een zorgvuldig gelekte nota, maar door een heuse voorstelling van de plannen aan de pers!

De gemeenteraad wordt nu zelfs nota bene georganiseerd op 30 december, een tijdstip waarop ongetwijfeld een aantal raadsleden met vakantie zijn en zo krap gekozen , dat een grondig debat op de gemeenteraad quasi onmogelijk wordt.

Dit is de wereld op z’n kop en bevestigt de trend dat het huidige bestuur totaal niets inzit met de volledige Beringse bevolking en gewoonweg zijn eigen zin doordrijft…

Men moet dus niet enkel Facebook hebben om nog mee te tellen, maar het is duidelijk dat men ook dezelfde mening moet hebben als de burgemeester!

Dit is een werkwijze die voor sp.a Beringen totaal niet door de beugel kan! De huidige oppositie vertegenwoordigt meer dan 40% van de Beringse kiezers, ook deze inwoners hebben het recht om gehoord te worden!!!"

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio