Camera's voor aanpak sluikstorten

Print
Beringen - Zwerfvuil en sluikstort in het straatbeeld, het zijn overlastfenomenen waar heel wat mensen zich aan storen. Daarom gaat de stad Beringen camera's inzetten voor de aanpak van sluikstorten.

“Ook in Beringen lopen er wekelijks heel wat meldingen binnen van sluikstorten en zwerfvuil,” aldus schepen Tijs Lemmens. “Deze storten worden steeds zo snel mogelijk opgeruimd door de stadsdiensten. Dit vergt echter een continue inzet van personeel en middelen, waaraan natuurlijk ook een prijskaartje voor de stad hangt,” vervolgt schepen Tijs Lemmens.
 
Uiteraard worden steeds de nodige vaststellingen gedaan bij het aantreffen van een stort of zwerfafval. Bij identificatie van de overtreders zullen deze vervolgd worden, en een straf en/of boete opgelegd krijgen, onder andere via GAS.
 
“Voor het stadsbestuur van Beringen is openbare netheid in het algemeen en de aanpak van zwerfvuil en sluikstorten in het bijzonder een speerpunt in het beleid. De ruime aandacht voor deze problematiek in het bestuursakkoord bevestigt dit eens te meer,” beklemtoont burgemeester Thomas Vints. “Onze bestuursploeg wil sluikstorten en slingervuil aanpakken door in te zetten op handhaving via GAS-boetes, maar ook door verhoogd toezicht door gemeenschapswachten en camera’s.”
 
In samenspraak met de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo is daarom beslist om de beschikbare verplaatsbare camera’s verhoogd en gericht in te zetten op ‘hotspots’ gekend voor sluikstorten en zwerfvuil. Hierbij wordt uiteraard de verhoging van de pakkans beoogd, maar ook de preventie van zwerfvuil en sluikstorten in het straatbeeld. Lokale politie en stadsdiensten slaan hierbij de handen in elkaar om maximale resultaten te behalen.
 
Burgemeester Thomas Vints besluit dat de stad Beringen de ambitie heeft om in de toekomst verder te investeren in het cameranetwerk op het grondgebied door het plaatsen van zowel vaste bewakingscamera’s op enkele sites als de inzet van bijkomende tijdelijk vaste camera’s op ‘hotspots’. Dit laatste type camera wordt slechts voor een bepaalde duur op een locatie geplaatst en staat ook wel gekend als de verplaatsbare camera. Dit alles gebeurt met het oog op de preventie en de aanpak van allerhande overlastfenomenen en dus zeker ook van zwerfvuil en sluikstorten.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio