Opvang voor kinderen met beperking

Print
Opvang voor kinderen met beperking

Foto: HBvL

Beringen - Tijdens de gemeenteraad van 24 juni werd de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen stad Beringen en de RegenbOog vzw goedgekeurd.Daarmee garandeert het bestuur naschoolse kinderopvang én een vakantieaanbod voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte.

In de reguliere buitenschoolse kinderopvang is iedereen welkom, ongeacht achtergrond, tekorten of moeilijkheden. Een aantal kinderen met specifieke zorgen komen reeds naar de reguliere opvang en voelen zich daar goed. “Toch merken we dat een aantal kinderen zich minder goed voelen en niet kunnen wennen in de gewone kinderopvang.” zegt schepen Hilal Yalcin. “Sommige kinderen hebben omwille van medische en/of psychosociale redenen meer zorg nodig. Elke ouder en ieder kind verdient een gepaste dienstverlening, door een reguliere óf een gespecialiseerde voorziening. Om ook aan deze kinderen gepaste opvang te bieden, werkt stad Beringen samen met twee partners met de nodige expertise en ervaring, de regenbOog vzw en basisschool De Brug & De Opaal."

In De Boomhut Beringen kunnen kinderen met specifieke zorgbehoeften vanaf 3 jaar terecht voor naschoolse opvang op schooldagen en woensdagnamiddag. De Boomhut Beringen is gehuisvest in een vroegere locatie van het IBO De Bengeltjes in Beringen-Mijn.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio