Paalonline werkte mee aan boek 'Denk Doe Dorp'

Print
Paalonline werkte mee aan boek 'Denk Doe Dorp'

Foto: HBvL

Beringen - In het Lamotcentrum in Mechelen werd door Vlaams Minister van Omgeving Koen Vandenheuvel, het boek “Denk Doe Dorp” voorgesteld. Paalonline werkte mee aan dit boek dat lokale beleidsverantwoordelijken en al wie begaan is met het uittekenen van een dorpenbeleid wil inspireren met een theoretische kadering maar ook met een heleboel concrete praktijkvoorbeelden.

Het boek kwam tot stand door een samenwerking van het Innovatiesteunpunt voor het Platteland met de Vlaamse Landmaatschappij, vele experts, verenigingen en organisaties waaronder dus ook ook paalonline.

Lokaal gemeentebeleid is dikwijls sectoraal georganiseerd i.f.v. de bevoegdheidsverdeling tussen de burgemeester en de verschillende schepenen. Een eigentijds dorpenbeleid vraagt echter een integrale, sectoroverschrijdende benadering over de grenzen van de verschillende beleidsdomeinen heen. Visie ontwikkelen over zo een integrale dorpsontwikkeling gebeurt in coöperatie met de dorpsbewoners en de diverse belanghebbenden.

Paalonline hoopt dat de zoektocht van Beringen naar nieuwe vormen van burgerparticipatie mag uitmonden in dorpsraden waarbij bewoners, verenigingen en handelaars op een creatieve manier zelf invulling geven aan die behoeften en zelf verantwoordelijkheid opnemen voor hun dorp.

Paalonline is dankbaar en tegelijk fier dat ze mocht meewerken aan het tot stand komen van dit inspiratieboek. Paalonline stelde kort haar werking voor en Gust Luyten nam namens de denktank van paalonline deel aan een interviewsessie over participatieprocessen, sociale cohesie, dorpsidentiteit en het “wij-gevoel” van dorpsbewoners.

Het “Denk Doe Dorp-boek” kan je niet kopen in de boekhandel. Je kan het wel gratis in pdf-vorm downloaden.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio