Bevoegdheden schepencollege verdeeld

Print
Bevoegdheden schepencollege verdeeld

Foto: RV

Beringen - Toekomstig burgemeester Thomas Vints (CD&V) heeft met de nieuwe Beringse bestuursploeg voor de komende 6 jaren de verdeling van de bevoegdheden bekend gemaakt.

Burgemeester Thomas Vints ( CD&V) zal het volgende bevoegdheidspakket naar zich toetrekken: Veiligheid en Preventie, Beleidsplanning, Strategisch stadsbeleid & Innovatiebeleid, Communicatie – Citymarketing en ook Armoede.

Schepen Patrick Witters (CD&V) neemt de bevoegdheden Ruimtelijke Ordening, Stadsontwikkeling, Duurzaamheid en Juridische Zaken op.

Schepen Jean Vanhees (CD&V) blijft op het domein van de voorbije legislatuur met Openbare werken, Verkeer & Mobiliteit en Facilitair beheer.

Schepen Hilal Yalçin (CD&V) neemt de portefeuille Sociale Zaken, Personeel en Burgerzaken op. Ze is tevens ook Voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale dienst.

N-VA levert met Werner Janssen de Schepen van Lokale Economie, Middenstand en Toerisme.

Schepen Jessie De Weyer (N-VA) zal de bevoegdheden Jeugd, Wijkontwikkeling, Participatiebeleid, Recreatie en BIB op zich nemen.

Schepen An Moons (VOLUIT) wordt bevoegd voor de portefeuille Cultuur, Erfgoed, Onderwijs en Dorpenbeleid.

Schepen Tijs Lemmens (VOLUIT) zal de komende jaren het departement Financiën, Sport, Milieu en ICT invullen.

Er zal 1 wissel doorgevoerd worden in het schepencollege tijdens deze legislatuur. In 2023 neemt Ann-Sofie Vanoverstijns de fakkel  over van Jean Vanhees.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio