Mensen in armoede

Print
Beringen - In het kader van het participatiedecreet vanuit het Departement Cultuur, Jeugd en Media kan een stad of gemeente een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie voor kwetsbare mensen opstarten. Schepen Thomas Vints laat weten dat de Stad Beringen het afgelopen jaar tal van partners samenbracht om dergelijk lokaal netwerk uit te bouwen. In overleg werd een afsprakennota opgemaakt waarin wederzijdse engagementen en criteria vastgelegd zijn. Het schepencollege gaf haar goedkeuring en op 1 oktober 2018 werd een aanvraagdossier ingediend bij de Vlaamse Overheid.

Een breed lokaal netwerk van partners en organisaties engageert zich om de participatie van kansengroepen op te nemen in hun werking. Ook OCMW-voorzitter Hilal Yalçin is overtuigd dat dit een grote surplus betekent voor tal van Beringenaren voor wie het niet altijd evident is om te kunnen genieten van het vrijetijdsaanbod. Het draagvlak en engagement dat partners opnemen – zij weten immers het best wie in aanmerking komt voor een financiële duw in de rug – maakt van dit dossier een sterk verhaal.  Een duidelijke taakverdeling werd gemaakt met de verschillende partners en er is een centraal aanspreekpunt binnen de stad om de aanvragen in te dienen laat schepen Thomas Vints verder weten.

Bij goedkeuring door de Vlaamse Overheid krijgt Beringen een trekkingsrecht van 8 571 euro.  Aangezien stad en OCMW voldoen aan de verplichte voorwaarde om zelf het dubbele van dit bedrag te voorzien, namelijk 17.142 euro, is de kans reëel dat we vanaf 2019 een totaalbudget van  25.713 euro beschikbaar hebben om het vrijetijdsaanbod toegankelijker te maken voor mensen in armoede.

Dit brede netwerk in Beringen bestaat uit; OCMW Beringen, Horizont Rap op Stap Limburg, De Draaischijf, RIMO Limburg, Huis van het Kind, het Vonkje, stedelijke diensten - jeugd en sport, jeugdwelzijnswerk, cultuur, SAMWD Beringen, stedelijke Bibliotheek Beringen, toerisme Beringen-, Brede school de terrilling, In-Zetje, Kind&Taal, OC de Link en GABK Heusden-Zolder.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio