Nieuwe doorbraak in dossier Bogaersveld

Print
Beringen - Er is alweer een belangrijke stap gezet voor de verdere ontwikkeling van Beringen tot een aangename leef- en schoolomgeving. De braakliggende groene zone op Bogaersveld ten noorden van de Scholencampus, zo’n 2,5 hectare groot, werd door het Spectrumcollege aangekocht van eigenaar NV Kastelet. De aankoop had omwille van de lopende onteigeningsprocedure nogal wat voeten in de aarde, maar de operatie werd tot ieders tevredenheid succesvol afgerond.

“Het strategisch belang van deze aankoop kan moeilijk overschat worden,” benadrukt Marc Robben, voorzitter van het schoolbestuur. “Niet alleen verzekert het terrein ons ervan dat we kwaliteitsvol en doordacht kunnen uitbreiden, bovendien kan het fietspad naar het noorden van Bogaersveld  een logischer tracé krijgen.”

De vraag naar een definitief fietspad in het verlengde van de Bogaarsveldstraat zoals dat al in de oorspronkelijke plannen van de campus voorzien was, wordt steeds luider. Niet alleen ouders en leerlingen, maar ook de andere bewoners en het buurtplatform van Beringen-Centrum hopen zo snel mogelijk op een veilige  verbinding voor fietsers tussen Beringen-Mijn en het centrum.

Er is echter meer. De aankoop van de noordelijke zone op Bogaersveld biedt de kans om samen met de Stad Beringen na te denken over de aanleg van een openbare parkzone dicht bij het centrum, de mogelijke inplanting van een randparking voor het sterk ontwikkelende stadscentrum en met verder o.m. een optimalere locatie voor het geplande skatepark.

“Het is altijd ons doel geweest,” vervolgt Marc Robben, “om met onze campus gemeenschapsversterkend te werken. We willen verbinden in plaats van te verdelen. Na de realisatie van de campus zelf, biedt deze bijkomende aankoop nieuwe kansen om ons doel nog beter waar te maken.”

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio