© RV

Prioriteiten van de Beringse ondernemers

Naar aanleiding van de de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 heeft UNIZO Beringen alvast hun dossier met ondernemersprioriteiten overhandigd aan de lokale politieke partijen.

ZB/RV

De 5 prioriteiten voor de ondernemers in Beringen:

Ontwikkeling van een duidelijke visie voor wat betreft ruimtelijke ordening en mobiliteit voor het centrum, periferie en bedrijventerreinen met bijhorende actieplannen. Ondernemers verder betrekken in de adviesraden en rekening houden met de gebrachte adviezen, maar ook inspraak van en co-creatie met ondernemers voor wat betreft het gemeentelijk economisch beleid. Een volwaardige dienst economie of ondernemersloket voor een professioneel en positief onthaal-en begeleidingsbeleid voor alle ondernemers. Ook extra inzetten op communicatie voor de nodige transparantie en openheid. (Website/nieuwsbrieven/magazine) Veiligheid is ook een prioriteit: camerabewaking, meer preventieve controles, meer blauw op straat en strenger en kordater optreden. Een faire en stabiele fiscaliteit en dus ook oproep om de belastingen naar de ondernemers zeker niet te verhogen.

Het volledig dossier kan u raadplegen op www.unizo.be/beringen.UNIZO Beringen staat klaar om, met zij die starten op 1 januari 2019, de handschoen op te nemen en de volgende zes jaar constructief mee te werken aan een sterk economisch beleid voor Beringen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer