"Stad laat mensen niet in de kou staan"

Print
Beringen - De voorbije dagen is er heel wat commotie geweest rond de noodopvang in Beringen. Enkele maanden geleden heeft stad en OCMW Beringen een evaluatie opgemaakt van de noodwoningen. Deze woningen worden ingezet indien er sprake is van onbewoonbaarverklaring door brand- of waterschade of andere overmachtsituaties.

Bij de evaluatie bleek sprake van een lage bezetting van deze woningen waardoor het niet meer verantwoord was om deze voorhanden te houden. Er is ook gekeken naar de ons omringende lokale besturen waaruit bleek dat deze dienstverlening ook bij hen is afgebouwd.

Als er geen noodwoning aangeboden kan worden, dan kunnen de burgers terecht bij hun eigen netwerk of op hotel. Indien er een brandverzekering is en er geen sprake is van eigen toedoen, dekt de brandverzekering deze kosten van een tijdelijk verblijf. Voor langere duur kunnen de burgers in theorie op de private huurmarkt terecht. Om deze redenen is beslist het aantal noodwoningen van 4 naar 2 te herleiden.

“Het herleiden van het aantal noodwoningen van 4 naar 2 betekent uiteraard niet dat we getroffen gezinnen in de kou laten staan. Zo is het ook vorig weekend gegaan”, vertelt burgemeester Maurice Webers. Op het moment dat de maatschappelijk assistenten van het OCMW aanwezig waren, hebben ze 1 gezin kunnen huisvesten in een noodwoning. Het ander getroffen gezin was al mee met een vriendin. Met hen is er de volgende dagen contact gehouden om de alternatieven te bekijken. In het kader van de privacy van getroffenen, geven we hierover verder geen inhoudelijke details vrij.

Stad en OCMW Beringen hebben hun opdracht hier vervuld. Onze medewerkers zijn ’s nachts opgevorderd om de getroffen gezinnen te begeleiden. In de daaropvolgende dagen is er contact gehouden met hen en zijn de mogelijke alternatieven aangehaald. “Als deze gezinnen zich werkelijk tekortgedaan voelen, zijn ze altijd welkom bij mij en wil ik dit graag met hen doornemen”, stelt OCMW-voorzitter Hilal Yalçin.

 

Tot slot is het betreurend vast te stellen dat deze getroffen gezinnen op deze manier ingezet worden in het politiek veld. Dat er vanuit de samenleving een tijdelijke oplossing is aangereikt, kunnen we in deze periode van de ‘warmste week’ alleen maar toejuichen.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio