81.000 euro voor jeugdwerk

Print
Beringen - In totaal dienden 17 Beringse jeugdwerkinitiatieven een aanvraag in om een werkingstoelage te ontvangen die de stad Beringen jaarlijks voorziet ter ondersteuning van het jeugdwerk. "In 2017 werd hiervoor opnieuw 81. 000 euro voorzien", meldt schepen Dave Schops.

De toelage wordt verdeeld op basis van criteria die zijn bepaald in het gemeentelijk reglement betreffende erkenning en subsidiëring van het jeugdwerk. Na de voorafnames voorzien voor kadervorming, projecttoelagen en fuiftoelagen wordt het budget verdeeld onder 3 jeugdhuizen, 2 verenigingen in de categorie ‘Andere vormen van jeugdwerk’ en 12 jeugdbewegingen.

Jeugdbewegingen die op kamp gaan, kunnen voor het vervoer van hun materiaal beroep doen op de dienstverlening van de stedelijke werkplaatsen. Indien er nood is aan extra vervoer wordt een transportfirma ingeschakeld en kan de vereniging  jaarlijks een toelage bij het stadsbestuur aanvragen met een maximum van 1000 euro per vereniging.

Betreffende infrastructuursubsidies voorziet de stad jaarlijks 50.000 euro voor het uitvoeren van bouw- en verbouwingswerken. Voor de realisatie van nieuwbouwprojecten kunnen verenigingen aanspraak maken op een financieringsprincipe waarbij de stad een investeringstoelage van 25% toekent en een lening voor 50% van het totaalbedrag. De vereniging investeert zelf 25% en voor de terugbetaling van de lening kan men jaarlijks 50% van de aflossingen en intresten recupereren via het toelagereglement ‘Bouwen en verbouwen van jeugdlokalen’


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio