Opvang op maat voor kinderen met aangepaste zorgen

In de buitenschoolse kinderopvang in Beringen is iedereen welkom, ongeacht achtergrond, tekorten of moeilijkheden. Toch merken we dat een aantal kinderen zich minder goed voelen en niet kunnen wennen in de gewone kinderopvang. Sommige kinderen hebben omwille van medische en/of psychosociale redenen meer zorg nodig. Stad Beringen wil alle schoolgaande kinderen in Beringen gepaste kinderopvang aanbieden en heeft de intentie om een gespecialiseerde opvang te organiseren voor kinderen waarvoor de gewone kinderopvang niet realistisch is.

roger.vanhoudt

Samen met vzw De RegenbOog en basisschool De Brug & De Opaal heeft Stad Beringen een subsidiedossier ingediend bij vzw PWA Beringen- Extranet. Stad Beringen gaat in zee met twee externe partners met de nodige expertise en ervaring om naschoolse opvang te organiseren, en kinderen met een specifieke zorg een fijne vrije tijd te laten beleven.

Inclusieve opvang.

Elke ouder en ieder kind verdient een gepaste dienstverlening, ofwel door een reguliere of eerder door een gespecialiseerde voorziening. “Voor onze IBO-werking betekent dit dat iedereen welkom is, ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Ouders kunnen er bewust voor kiezen hun kind te laten opvangend tussen andere kinderen die geen specifieke zorgbehoefte hebben. Want net als andere kinderen, willen ze spelen met vrienden en nieuwe dingen ontdekken.” aldus schepen Thomas Vints

Een aantal kinderen met specifieke zorgen komen reeds naar het IBO en voelen zich daar goed. Mits enkele aanpassingen in onze reguliere opvang kunnen we de groep misschien zelfs vergroten. Samen met het Centrum voor Inclusieve Opvang willen we hierin zeker stappen ondernemen.

Nood aan opvang op maat

“We stellen echter vast dat er in Beringen nood is aan gespecialiseerde opvang. Ondanks extra inspanningen kunnen sommige kinderen niet wennen in het reguliere aanbod,” stelt schepen Thomas Vints. “Samen met de expertise en deskundigheid van vzw De RegenbOog en basisschool De Brug & De Opaal willen we een naschoolse opvang op maat uitbouwen, op schooldagen en woensdagnamiddag en aansluitend op de schooluren. Kinderen van 3 tot 21 jaar met specifieke zorgbehoefte willen we hier een zinvolle opvang aanbieden.”

Samen met ouders en school willen we zorgen dat kinderen terecht komen in een opvangvoorziening die aangepast is aan de noden. Daarnaast willen we er met het project voor zorgen dat ouders de kans krijgen op een haalbare manier de combinatie werk en gezin te maken.

We hopen met de steun van PWA Beringen dit project te kunnen realiseren.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio