© HBvL

Beringse bermen zijn opgeruimd

In de loop van maart verschenen overal in de bermen goedgevulde witte en blauwe zakken van de Straat.net opruimactie. Twaalf scholen en verenigingen kregen het voor elkaar om de bermen die hun toegewezen waren netjes op te ruimen.

RV

"1,6 ton afval werd opgeruimd op een traject van 135 km bermen.", zegt schepen Gilbert Lambrechts (sp.a). "De scholen en verenigingen die aan de actie deelnamen, krijgen in de loop van de maand mei een gezamenlijk bedrag van 2500 euro aan subsidies uitbetaald. Het opruimen gaat het hele jaar nog verder. 9 vaste medewerkers van de zwerfvuilploeg van de stad Beringen ruimen zwerfvuil en sluikstorten op. Ze zorgen ook voor het lediging van de vuilbakjes en halen het gesorteerde afval op bij de eigen gemeentelijke diensten en gebouwen. Een grote groep van 78 vrijwilligers ruimt het hele jaar door zwerfvuil op in hun eigen straat of in hun buurt. Sommigen doen dagelijks hun traject, anderen wekelijks of maandelijks naargelang de hoeveelheid zwerfvuil die telkens weer in de berm belandt."

Wil je ook meewerken aan propere bermen, dan kan je dit melden op www.mooimakers.be. Meld je zeker ook aan bij de milieudienst van de stad Beringen, daar krijg je vuilniszakken en een afvaltang om aan de slag te gaan en als bedankje een vrijwilligersvergoeding van de stad en van Limburg.net.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio