Nieuwe gezichten in CD&V-fractie

Tijdens de gemeenteraad van 11 januari worden drie nieuwe raadsleden geïnstalleerd in de CD&V-fractie.

RV

Hilal Yalçin neemt vanaf 1 januari ontslag om haar mandaat van OCMW-voorzitter op te nemen. Zij wordt dan ook als schepen toegevoegd aan het college van burgemeester en schepenen. Haar plaats in de gemeenteraad wordt ingenomen door Danny Soeffers. Tijdens de laatste gemeenteraad heeft Ludo Trekels vrijwillig ontslag genomen. Hij wordt opgevolgd door Margot Vuegen. Omdat Maurice Diepvens wegens medische redenen nog lange tijd niet kan aanwezig zijn op vergaderingen van de gemeenteraad, wordt hij vervangen door Greta Cuppens tijdens de periode van zijn afwezigheid.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio