Vlaanderen bespaart 10% op de Beringse jeugd

Print
Beringen - De Vlaamse overheid heeft eerder dit jaar beslist dat er vanaf 2015 een besparingsmaatregel van 10% zal worden doorgevoerd voor steden en gemeenten.

"In samenspraak met de stedelijke jeugdraad zal de stad erover waken dat het particuliere jeugdwerk toch gevrijwaard blijft van besparingen vanuit Vlaanderen", zegt schepen Dave Schops. "Het meerjarenplan van de stad Beringen voorziet jaarlijks dat de subsidies voor de Vlaamse beleidsprioriteit ‘Jeugdwerk ondersteunen’ via het gemeentelijk reglement betreffende erkenning en subsidiëring van het jeugdwerk, verdeeld worden onder de erkende jeugdbewegingen en jeugdhuizen. De stad voorziet jaarlijks ook nog een cofinanciering van 10%. In 2014 werd er 80.490 euro verdeeld onder de erkende jeugdhuizen en jeugdbewegingen van Beringen."


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio