Agenda gemeenteraad Alken

Print
Alken - De Alkense gemeenteraad komt donderdagavond om 20 uur samen. Naast een aantal geagendeerde punten van de meerderheid voegde ook de oppositie een aantal punten toe.

U kan hieronder de agenda alvast bekijken.

OPENBARE ZITTING:

1. Overzicht vergaderdata gemeenteraad 2015
2. Budgetwijziging 1/2014 - KF Sint Aldegondis
3. Budget 2015 - KF Sint Aldegondis
4. Budget 2015 - kerkfabriek Sint Joris
5. Budget 2015 - kerkfabriek Terkoest
6. Verzekering gewaarborgd inkomen voor gemeente- en OCMW personeel. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
7. Medische controle bij afwezigheid wegens ziekte van het gemeente- en OCMW 
personeel. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
8. Verkoop waterspaarbekken hoek Laagsimsestraat-Langveldstraat aan Infrax.
9. Overeenkomst Vrije Gesubsidieerde School van Terkoest - Gemeente Alken voor
project turnzaal en academie voor beeldende kunsten.
10. Subsidiereglement voor het onderhoud van jeugdlokalen met een recht van opstal. 11. Uitbreiding waterleiding Pastoriestraat
12. Evaluatie speelpleinwerking 2014 (toegevoegd door raadslid Marina Boussu)
13. Is Arco in Alken ook een suc6 verhaal? (toegevoegd door raadslid Frank Deloffer) 14. Een professioneel afwasmachine in Sint Jorisheem (toegevoegd door raadslid Marcel
Daniëls)
15. Klachten afvalbeleid (toegevoegd door raadslid Paul Dirickx)
16. Dossier Moors - Zwarte vlaggen in de Wolfstraat en op de Steenweg (toegevoegd
door raadsleden Paul Dirickx en Frank Deloffer)
17. Paniek bij burgemeesters: Brandweer slaat gat in gemeentekas. (HBVL dd 07/10)
(toegevoegd door raadslid Alex Dubois)

BESLOTEN ZITTING:
18. Vaste benoeming coo¨rdinator dienst vrije tijd - lid van het managementteam.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio