Gemeenteraad verloopt digitaal

Print
Gemeenteraad verloopt digitaal

Foto: Roger Dreesen

Oudsbergen - De vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn vinden vanavond digitaal plaats, en dus niet in den Ichter zoals eerder gecommuniceerd.

De gemeenteraad van Oudsbergen zal maandagavond digitaal verlopen. Het schepencollege heeft alle fractie ’s om reden van mogelijke coronabesmetting een aangepaste werkwijze voorgesteld. Ook kregen alle raadsleden een kortere, aangepaste en gemotiveerde agenda toegestuurd. Open Oudsbergen liet al weten akkoord te gaan met deze manier van werken. Fractie ‘s N-VA en Groen vroegen een gemotiveerde argumenatie om de raadszitting op deze manier te laten doorgaan.

De gemeenteraad zal uitzonderlijk zonder publiek en via e-mailverkeer verlopen. Open Oudsbergen had al eerder aangedrongen om de raadszitting op een veilige manier te laten doorgaan. Het schepencollege stelt nu voor om de raad op 23 maart om 20 uur via een e-mail aan alle raadsleden te laten verlopen. De agenda is beperkt tot de dringende beslissingen. De nieuwe agenda telt 20 agandapunten.

“Open Oudsbergen is er klaar voor. De gemeente moet ondanks de coronaproblemen vooruit, en op een veilige manier”, juicht Jan Schonkeren deze aanpak toe. Vanita Mertens (Groen) en Frieda Gijbels (N-VA) vroegen en kregen een meer gefundeerde motivatie voor deze bijzondere gemeenteraad. Groen stelt zich vragen bij de openbaarheid en de wijze van debatteren. "Die agenda blijft beperkt tot 20 agendapunten en die hebben we gemotiveerd”, zegt burgemeester Lode Ceyssens.

De CV&V meerderheid geeft zo maximaal gevolg aan de oproep van Open Oudsbergen om te telewerken. "De gemeenteraad gaat door omdat we achterstand in diverse projecten, zoals de bouw van onze nieuwe buitendienst, vergunningen voor bedrijven die uitblijven, willen vermijden. De coronacrisis zou de impact op onze economie nog vergroten en dat willen we voorkomen”, besluit  burgemeester Lode Ceyssens.

Werkwijze:

Maandagavond wordt elke agandapunt toegelicht, daarna kan elke fractieleider per agendapunt en via e-mail opmerkingen kenbaar maken tussen  20 uur en 21.00 uur. De zitting wordt geschorst tot dinsdagavond 20 uur. De voorzitter heropent de vergadering en beantwoordt via e-mail alle vragen en bemerkingen. Om 21 uur schorst de voorzitter de vergadering.  Elke fractieleider kan woensdagavond van 20 uur tot 21 uur via e-mail nogmaals repliceren op de agendapunten. Om 21 uur start de stemming en krijgt elk raadslid de mogelijkheid om zijn stem uit te brengen via e-mail. Om 22 uur sluit de stemming. De voorzitter deelt na de telling van de stemmen het resultaat per e-mail aan alle raadsleden mee.

Elke e-mail die een raadslid verstuurt wordt ook gericht aan de algemeen directeur.

De algemeen directeur neemt de notulen en de stemming op.

 

 

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio