Vlaams regeerakkoord goed voor 2,5 miljoen euro investeringsruimte

Voor Bocholt levert het nieuw Vlaams Open Ruimtefonds 2 miljoen euro aan nieuwe inkomsten op. De toelage is aanvullend op het Gemeentefonds, waar de gemiddelde jaarlijkse groei van 3,5% gehandhaafd blijft. Door de Vlaamse tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage bespaart de gemeente nog eens 473.142 euro, samen goed voor 2.549.163 euro extra investeringsruimte.

RDR

Dankzij het Vlaams Regeerakkoord krijgen gemeenten extra investeringsruimte. De financiële ondersteuning is samengesteld uit twee pijlers: enerzijds 50% tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage ter financiering van de ambtenarenpensioenen en anderzijds extra middelen uit een nieuw Open Ruimtefonds. Het Open Ruimtefonds is erop gericht om gemeenten meer middelen te geven om de open ruimte op hun grondgebied te onderhouden.

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio