PRBeter, verontrust over zanddossier

Print
Bocholt - Vzw PRBeter blijft verontrust over de timing van het openbaar onderzoek, de inspraak, communicatie en participatie in het Kauliller zanddossier. Verwacht wordt dat de gemeenteraad in het voorjaar 2020 de gefaseerde ontzandingsplannen groen licht geeft, gevolgd door een openbaar onderzoek. Een gespecialiseerd communicatiebureau wordt ingeschakeld om de communicatie met de bevolking te voeren.

vzw PRBeter wacht af of ze het formeel aanbod krijgen om ook betrokken te worden bij verder overleg. "Tijdens de jongste vergadering  over zandwinning op de ex-PRB-terreinen moet zandwinning gezien worden als mogelijke hefboom voor een sanering en herbestemming, die ook Kaulille ten goede kan komen, mits verstandig aangepakt”, klinkt het. Een verdere zandwinning in de zone Winters (Achterste Hostie) blijft onbespreekbaar. Het kappen en elders compenseren van tientallen hectaren waardevol oud bos is en blijft een belangrijke hinderpaal voor de grootschalige zandwinningsplannen.

De gemeenteraad geeft mogelijk al in het voorjaar 2020 groen licht voor dit dossier, gevolgd door een openbaar onderzoek. Schepen Leo Cardinaels (N-VA): “Breder overleg met vzw PRBeter en alle Kaulillenaren is hier onderdeel van. Het aangestelde studiebureau, Geosted, schakelt een gespecialiseerd communicatiebureau in om het ingeperkt alternatief te communiceren met de bevolking. Dat zal binnenkort zijn strategie zal voorstellen. Die strategie berust o.a. op het verspreiden een lange termijnvisie, mobiliteit en participatie via begrijpbare boodschappen."

De werkgroep vzw PRBeter komt op woensdagavond 27 november, om 20 u, opnieuw samen in GC De Kroon.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio